Silosy magazynowe

Silosy Magazynowe: Klucz do Efektywnego Buforowania Produktów Co to jest silos magazynowy i jakie produkty można w nich buforować: Definicja silosu magazynowego: Silos magazynowy to specjalistyczny zasobnik stosowany do składowania i buforowania różnorodnych materiałów sypkich lub płynnych w celu zabezpieczenia dostaw i procesów produkcyjnych. Zwykle używane do przechowywania proszków i płynów. Oferują efektywne wykorzystanie przestrzeni […]

Silos cukru – układ magazynowania cukru

Silos cukru

Zastosowanie Silos przeznaczony jest do magazynowania produktów sypkich takich jak mąka, cukier, granulaty. Silosowi mogą towarzyszyć instalacje załadunku, rozładunku i transportu pneumatycznego surowca. Opis Silos wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Ustawiony jest na płycie fundamentowej i zamocowany za pomocą śrub do fundamentu. Od zewnątrz znajduje się izolacja z wełny mineralnej pokryta blachą aluminiową. Silos wyposażony […]

Pojemniki technologiczne

Zastosowanie Pojemniki technologiczne przeznaczone są do magazynowania oraz transportu wewnętrznego surowców w liniach technologicznych. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz przemysłach pokrewnych. Opis Pojemniki wykonane są ze stali kwasoodpornej. Charakteryzują się prostą konstrukcją, małym ciężarem i łatwością utrzymania higieny – duże, płaskie powierzchnie i zaokrąglone krawędzie umożliwiają mycie. Pojemniki najczęściej wykonywane są z blachy […]

Rozdzielacz – zbiornik

Zastosowanie Rozdzielacz – zbiornik służy do równomiernego rozdziału masy półpłynnej (pasty) jednocześnie na trzy strumienie. Opis Urządzenie składa się ze zbiornika-korpusu, trzech przenośników ślimakowych, trzech motoreduktorów oraz trzech stożków wylotowych. Zbiornik-korpus i przenośniki ślimakowe są konstrukcjami spawanymi wykonanymi z kształtowników hutniczych i blach. Bezpośrednio w korpusie umieszczone są przenośniki ślimakowe. Napęd jest przekazywany z motoreduktora […]

Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy

Zastosowanie Zbiornik buforowy przeznaczony jest do magazynowania surowca lub przerabianego produktu w procesach międzyoperacyjnych. Opis Zbiornik buforowy pośredni spełnia rolę bufora przed podaniem produktów na obieraczkę parową lub inne urządzenie technologiczne. Jednocześnie może rozdzielać surowiec na dwie linie do obierania i przygotowania warzyw. Dane techniczne* Konstrukcja stalowa kwasoodporna lub „czarna” malowana, w zależności od potrzeb. […]

Zbiornik CIP

Zbiornik CIP

Zastosowanie Zbiornik CIP przeznaczony jest do magazynowania (roztwarzania) substancji żrących i kwasów (np. ługu sodowego – NaOH) wykorzystywanych do automatycznego mycia układów technologicznych. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym. Opis Zbiornik w całości wykonany jest z blachy kwasoodpornej. Zbudowany jest z segmentu wykonanego z blachy spawanej po obwodzie, a od góry i od dołu przyspawane są […]

Zbiornik mieszający – mieszalnik

Zbiornik mieszający

Zastosowanie: Zbiornik mieszający przeznaczony jest do mieszania cieczy i proszków wprowadzonych do komory mieszania i wyprowadzania ich w postaci jednolitej mieszaniny. Mieszalnik nadaje się do mieszania szeregu różnych produktów i może być wykorzystane w przemyśle spożywczym chemicznym i pokrewnych. Opis Produkty wprowadza się do komory mieszania gdzie powstaje jednolita mieszanina. W korpusie mieszarki umieszczony jest […]

Silos skrobi – układ magazynowania skrobi

Zastosowanie Silos skrobi przeznaczony jest do magazynowania mączki skrobiowej, a jego robocza objętość wynosi 10 000 ton. Silosowi mogą towarzyszyć instalacje załadunku, rozładunku i transportu pneumatycznego surowca. Opis Silos stanowi pionowy zbiornik walcowy o średnicy 27 m i  wysokości całkowitej 35,74 m. Główny element  konstrukcji – ściany silosu  wykonane są z blach stalowych ocieplanych wełną […]

Sadza, krzemionka, kreda – linie towarzyszące procesowi produkcji mieszanek gumowych

Silos krzemionki

Zastosowanie Sadza, krzemionka i kreda należą do podstawowych napełniaczy mineralnych stosowanych w procesie produkcji mieszanek gumowych. Dodatek napełniaczy mineralnych do kauczuków wpływa na polepszenie właściwości fizykochemicznych otrzymanych wulkanizatów. Firma Mysak produkcje kompleksowe linie do przechowania, magazynowania, transportowania, dozowania i pakowania napełniaczy mineralnych stosowanych w procesie wulkanizacji. Opis Do magazynowania produktu służą silosy. Silosy przyporządkowane są […]