Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy

Zajmujemy się projektowaniem i produkcją urządzeń, maszyn oraz kompleksowych instalacji zaopatrując ogólnie rozumiany przemysł spożywczy. Nasze maszyny i urządzenia wykorzystywane są na każdym etapie produkcji wyrobów żywnościowych – najczęściej stanowią całe linie produkcyjne.

Maszyny dla przemysłu spożywczego umożliwiają produkcję żywności, która trafia na nasze stoły każdego dnia. W MYSAK masz pewność, że zaprojektowane przez nas urządzenia spełnią wysokie standardy zgodne z surowymi normami krajowymi oraz europejskimi.

Producent maszyn spożywczych – co znajdziesz w ofercie firmy MYSAK?

Firma MYSAK oferuje urządzenia i linie technologiczne wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą dla poszczególnych branż i surowców:

Przetwórstwo skrobiowe i ziemniaczane
BIAŁKO ZIEMNIAKA przemysłowa instalacja do  termiczno-kwasowego otrzymywania białka w krochmalniach
BUDYŃ instalacja do wytwarzania budyniu, urządzenia do pakowania budyniu
CHIPSY urządzenia do produkcji chipsów, instalacje do pakowania chipsów
DEKSTRYNA technologia otrzymywania dekstryny, urządzenia do otrzymywania dekstryny
ENZYN instalacje do przechowywania skrobi, urządzenia do dozowania skrobi, urządzenia do obróbki skrobi
ESTRY SKROBI instalacje do otrzymywania estrów skrobi
GRYS ZIEMNIACZANY technologia otrzymywania grysu ziemniaczanego, urządzenia do otrzymywania grysu ziemniaczanego
HYDROLIZATY SKROBI instalacje do otrzymywania skrobi
KISIEL urządzenia do produkcji kisielu
KLEJE SKROBIOWE urządzenia do otrzymywania klejów
KOSTKI ZIEMNIACZANE instalacja do produkcji kostek ziemniaczanych o wydajności 100- 1000 kg/h
KROCHMAL ZIEMNIACZANY instalacje do otrzymywania krochmalu ziemniaczanego, technologia otrzymywania krochmalu ziemniaczanego z  wydajnością 50-3000 ton przetwarzanych ziemniaków/dobę
KROCHMAL PSZENNY instalacje do otrzymywania krochmalu pszennego, technologia otrzymywania krochmalu o wydajności 50-300 ton na dobę przetwarzanej pszenicy
KROCHMAL KUKURYDZIANY instalacje do otrzymywania krochmalu kukurydzianego, technologia otrzymywania krochmalu o wydajności 50-1000 ton na dobę przetwarzanej kukurydzy
KROCHMAL GROCHOWY technologia otrzymywania skrobi z grochu, instalacje do otrzymywania krochmalu grochowego
KROCHMAL MANIOKOWY technologia otrzymywania skrobi z manioku, instalacje do otrzymywania krochmalu maniokowego
KROCHMAL RYŻOWY technologia otrzymywania skrobi z ryżu, instalacje do otrzymywania krochmalu ryżowego
MANIOKA (TAPIOKA) instalacja do otrzymania krochmalu, urządzenie do otrzymywania mączki
MĄCZKA BUDYNIOWA instalacja do otrzymywania mączki budyniowej
MĄCZKA ZIEMNIACZANA technologia otrzymywania  krochmalu ziemniaczanego z przerobu ziemniaków, , urządzenia do otrzymywania krochmalu ziemniaczanego (więcej informacji na www.skrobia.pl)
MIAZGA urządzenia do obróbki miazgi, instalacje do transportu miazgi
MLECZKO KROCHMALOWE urządzenia do oddzielenia wody sokowej,instalacje do odwadniania, instalacje do rafinacji, urządzenia do hydrolizy
PLACKI ZIEMNIACZANE urządzenia do przygotowania na sucho składników placków ziemniaczanych, instalacja do pakowania składników placków ziemniaczanych
PŁATKI ZIEMNIACZANE technologia produkcji płatków ziemniaczanych o wydajności 200-2000 kg/h wyrobu finalnego, urządzenia do produkcji płatków ziemniaczanych
SADZENIAKI urządzenia do przechowywania sadzeniaków (przechowalnia), urządzenie do segregacji sadzeniaków, instalacja do transportu sadzeniaków
SYROP SKROBIOWY urządzenia do otrzymywania syropu skrobiowego o różnych stopniach DE, instalacja do transportu syropu skrobiowego, instalacja do magazynowania syropu skrobiowego
WODA SOKOWA (SOK KOMÓRKOWY) technologia otrzymywania wysokostrawnego białka ziemniaczanego w przemyśle ziemniaczanym, instalacja do produkcji wody sokowej
WYCIERKA ZIEMNIACZANA urządzenia do odwodnienia wycierki ziemniaczanej, instalacja do transportu wycierki ziemniaczanej (więcej informacji na www.skrobia.pl)
WYTŁOKI instalacje do suszenia wytłoków
ZAGĘSTNIK instalacja do otrzymywania zagęstnika w sposób przemysłowy
ZIEMNIAK
technologia przerobu ziemniaka na wszystkie rodzaje produktów, urządzenia do przerobu ziemniaków
Piekarnictwo
AROMATY instalacje do dozowania aromatów różnego rodzaju dla przemysłu spożywczego, mikrodozowniki aromatów, magazyny do przechowywania aromatów
AZOT instalacje do osłonowania olei, urządzenia do osłonowania tłuszczy, instalacje do wytworzenia poduszki ochronnej
BIAŁKO JAJA technologia do rozpyłowego suszenia białek, urządzenia do rozpyłowego suszenia białek
CHLEB instalacje do przygotowania surowców do wypieku chleba, urządzenia do wypieku chleba
CIASTKA urządzenia do wytwarzania ciastek, instalacje do magazynowania ciastek
CIASTO urządzenia do produkcji ciasta w różnych technologiach:makaron, piekarnia, ciastkarnia, krochmalnia pszenna.
CUKIER instalacje do transportu cukru,urządzenia do przesiewania cukru, instalacje do magazynowania cukru, zbiorniki do magazynowania cukru,  silosy do magazynowania cukru, instalacje do dozowania cukru, instalacje do ważenia międzyoperacyjnego cukru, instalacje do  pakownia cukru w worki , urzadzenia do pakowania cukru w big-bag, zabezpieczenia przeciwwybuchowe.
FARSZ mieszarki do  farszu, instalacje do produkcji farszu
GALARETKI instalacje do pakowania galaretek, urządzenia do mieszania galaretek, instalacje do przygotowania surowców do galaretek
GRYKA urządzenia do oczyszczania gryki, instalacje do przerobu gryk
MASA JAJOWA instalacja do transportu masy jajowej, urządzenia do dozowania masy jajowej
KAKAO maszyny do obróbki kakao
KREM instalacje do produkcji kremu budyniowego ,instalacje do produkcji kremu deserowego, instalacje do produkcji kremu owocowego, instalacje do produkcji kremu ciastkarskiego
MAK urządzenie do czyszczenia maku, instalacja do transportu maku
MAKARON (TRADYCYJNY I INSTANT) instalacje do produkcji makaronu w sposób przemysłowy
MAKA ZBOŻOWA urządzenia do magazynowania mąki, instalacje do  transportu mąki, instalacje do mieszania mąki, urządzenia do dozowania mąki, instalacje do pakowania mąki
PALUSZKI instalacja do produkcji paluszków cukierniczych, urządzenia do produkcji paluszków rybnych
Cukiernictwo i czekolada
ARACHIDY-ORZECHY ZIEMNE instalacje do transportu orzechów, urządzenia do łuskania orzechów, urządzenia do czyszczenia orzechów, instalacje do magazynowania orzechów, urządzenia do prażenia orzechów, instalacje do chłodzenia chłodzenia orzechów, urządzenia do krojenia orzechów, instalacje do sortowania orzechów, urządzenia do mielenia orzechów, instalacje do  pakowania orzechów
AROMATY instalacje do dozowania różnego rodzaju aromatów dla przemysłu spożywczego, mikrodozowniki aromatów, magazyny do przechowywania aromatów
AZOT instalacje do osłonowania olei, urządzenia do osłonowania tłuszczy, instalacje do wytworzenia poduszki ochronnej
BIAŁKO JAJA technologia do rozpyłowego suszenia białek, urządzenia do rozpyłowego suszenia białek
BUDYŃ instalacja do wytwarzania budyniu, urządzenia do pakowania budyniu
BURAK CUKROWY instalacje cukrownicze, urządzenia do przetwarzania cukru
CHAŁWA urządzenia do wytwarzania chałwy, instalacje do pakowania chałwy
CIASTKA urządzenia do wytwarzania ciastek, instalacje do magazynowania ciastek
CIASTO urządzenia do produkcji ciasta w różnych technologiach:makaron, piekarnia, ciastkarnia, krochmalnia pszenna.
CUKIER instalacje do transportu cukru,urządzenia do przesiewania cukru, instalacje do magazynowania cukru, zbiorniki do magazynowania cukru,  silosy do magazynowania cukru, instalacje do dozowania cukru, instalacje do ważenia międzyoperacyjnego cukru, instalacje do  pakownia cukru w worki , urzadzenia do pakowania cukru w big-bag, zabezpieczenia przeciwwybuchowe.
CUKIERKI urządzenia do wytwarzania cukierków, instalacje do pakowania cukierków
CZEKOLADA urządzenia do produkcji czekolady, instalacje do pakowania czekolady
DESERY urządzenia do otrzymywania deserów, instalacje do otrzymywania deserów
DODATKI DO ŻYWNOŚCI instalacje do otrzymywania dodatków do żywności, urządzenia do pakowania wyrobu gotowego
FARSZ mieszarki do farszu, instalacje do produkcji farszu
GALARETKI instalacje do pakowania galaretek, urządzenia do mieszania galaretek, instalacje do przygotowania surowców do galaretek
GLUKOZA technologia otrzymywania glukozy krystalicznej, instalacja do otrzymywania glukozy krystalicznej
GLUKOZA BEZWODNA instalacja do otrzymywania glukozy bezwodnej m.in. dla rynku farmaceutycznego
INWERT instalacja do otrzymywania cukru
JAJOWA MASA instalacja do transportu masy jajowej, urządzenia do dozowania masy jajowej
KAKAO maszyny do obróbki kakao
KARMEL instalacja do otrzymywania karmelu
KREM instalacje do produkcji kremu budyniowego, instalacje do produkcji kremu deserowego, instalacje do produkcji kremu owocowego, instalacje do produkcji kremu ciastkarskiego
KUWERTURA CZEKOLADOWA instalacje do transportu kuwertury czekoladowej, urządzenia do dozowania kuwertury czekoladowej, instalacje do magazynowania kuwertury czekoladowej
LODY urządzenia do produkcji lodów
MAK urządzenie do czyszczenia maku, instalacja do transportu maku
MARCEPAN urządzenia do produkcji marcepanu, urządzenia do mieszania marcepanu, instalacja do transportu marcepanu
MĄCZKA BUDYNIOWA instalacja do otrzymywania mączki budyniowej
MAKA ZBOŻOWA urządzenia do magazynowania mąki, instalacje do transportu mąki, instalacje do mieszania mąki, urządzenia do dozowania mąki, instalacje do pakowania mąki
MIAZGA urządzenia do obróbki miazgi, instalacje do transportu miazgi
Tłuszcze i oleje
AZOT instalacje do osłonowania olei, urządzenia do osłonowania tłuszczy, instalacje do wytworzenia poduszki ochronnej
EMULSJA urządzenia do produkcji majonezu, instalacje do produkcji margaryny
MAJONEZ instalacje do produkcji majonezu w sposób przemysłowy
OLEJ PALMOWY instalacje do transportu oleju palmowego, instalacja do magazynowania oleju palmowego , urządzenie do  dozowania oleju palmowego, urządzenia do osłonowania oleju palmowego
OLEJ RZEPAKOWY instalacje do transportu oleju rzepakowego, instalacja do magazynowania oleju rzepakowego , urządzenie do  dozowania oleju rzepakowego, urządzenia do osłonowania oleju rzepakowego
OLEJ SŁONECZNIKOWY instalacje do transportu oleju słonecznikowego, instalacja do magazynowania oleju słonecznikowego, urządzenie do dozowania oleju słonecznikowego, urządzenia do osłonowania oleju słonecznikowego
OLEJ ZWIERZĘCY instalacje do transportu oleju zwierzęcego, instalacja do magazynowania oleju zwierzęcego, urządzenie do dozowania oleju zwierzęcego, urządzenia do osłonowania oleju zwierzęcego
RZEPAK urządzenia do nawilżania rzepaku, instalacja do transportu rzepaku, instalacja do magazynowania rzepaku
SEZAM instalacja do transportu sezamu, urządzenie do czyszczenia sezamu, instalacja do magazynowania sezamu, urządzenie do łuszczenia sezamu, instalacja do suszenia sezamu
WYWAR instalacja do odwodnienia wywaru, instalacja do studzenia, instalacja do pakowania wywaru
ZUPY BŁYSKAWICZNE urządzenia do wytwarzania zup błyskawicznych, instalacja do produkcji zup błyskawicznych
Produkty zbożowe
CHRUPKI KUKURYDZIANE urządzenia do wytwarzania chrupek kukurydzianych, instalacje do magazynowania chrupek, urządzenia do pakowania chrupek
CIASTKA urządzenia do wytwarzania ciastek, instalacje do magazynowania ciastek
DODATKI DO ŻYWNOŚCI instalacje do otrzymywania dodatków do żywności, urządzenia do pakowania wyrobu gotowego
GRYKA urządzenia do oczyszczania gryki, instalacje do przerobu gryki
KASZA urządzenia do otrzymywania kaszy z różnych rodzajów ziaren
KASZA MANNA BŁYSKAWICZNA instalacja do otrzymywania kaszy w sposób ciągły o wydajności 200-1000 kg/h gotowego produktu
KAWA NATURALNA, INSTANT instalacja do prażenia kawy wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi o wydajności 100-1000 kg/h
KAWA ZBOŻOWA urządzenia do otrzymywania kawy zbożowej
KROCHMAL PSZENNY instalacje do otrzymywania krochmalu pszennego, technologia otrzymywania o wydajności 50-300 ton/ dobę przetwarzanej pszenicy
KROCHMAL KUKURYDZIANY instalacje do otrzymywania krochmalu kukurydzianego, technologia otrzymywania o wydajności 50-1000 ton na dobę przetwarzanej kukurydzy
MAKARON (TRADYCYJNY I INSTANT) instalacje do produkcji makaronu w sposób przemysłowy
MAKA ZBOŻOWA urządzenia do magazynowania mąki, instalacje do  transportu mąki, instalacje do mieszania mąki, urządzenia do dozowania mąki, instalacje do pakowania mąki
MIAZGA urządzenia do obróbki miazgi, instalacje do transportu miazgi
OTRĘBY instalacje do transportu otrębów, urządzenia do aspiracji otrębów, urządzenia do odpylania otrębów, ubłyskawiczniania, instalacja do pakowania otrębów
PŁATKI ZBOŻOWE I KUKURYDZIANE zestaw urządzeń do realizacji procesu technologicznego, urządzenia do produkcji płatków zbożowych, instalacja do produkcji płatków kukurydzianych
RYŻ urządzenia do czyszczenia ryżu, instalacje do transportu ryżu, instalacja do magazynowania ryżu, urządzenie do preparowania ryżu, urządzenie do glazurowania ryżu
ZARODKI ZBOŻOWE instalacja ubskawiczniania zarodków zbożowych
Warzywa i owoce
BANAN instalacje do przechowywania bananów, urządzenia do suszenia bananów, urządzenia do produkcji chipsów bananowych
CEBULA urządzenia do oczyszczania cebuli, instalacje do sortowania cebuli, urządzenie do obierania cebuli, instalacje do krojenia cebuli,urządzenie do sulfitowania cebuli, instalacje do suszenia cebuli, instalacje do pakowania cebuli
CYTRYNY instalacje do składowania cytryn, urządzenia do pakowania cytryn
CZOSNEK urządzenia do przechowywania czosnku, urzadznia do pakowania czosnku, instalacje do suszenia czosnku
DŻEM instalacje do produkcji dżemu, urządzenia do produkcji konfitur
FASOLA urządzenia do oczyszczania fasoli, instalacje do oczyszczania fasoli
GALARETKI instalacje do pakowania galaretek, urządzenia do mieszania galaretek, instalacje do przygotowania surowców do galaretek
GROCH  technologia otrzymywania mąki grochowej błyskawicznej, urządzenia do otrzymywania mąki grochowej typu „instant
GROSZEK ZIELONY urządzenia do obróbki groszku
GRUSZKA urządzenia do przerabiania gruszek na kompot,instalacje do przerabiania gruszek na konfitury, urządzenia do przerabiania gruszek na susze
GRYS ZIEMNIACZANY technologia otrzymywania grysu ziemniaczanego, urządzenia do otrzymywania grysu ziemniaczanego
GRZYBY instalacje do suszenia grzybów
JABŁKA instalacje do sortowania jabłek, urządzenia do obierania jabłek, instalacje do transportu jabłek, urządzenia do sulfitowania jabłek, urządzenia do suszenia jabłek, instalacje do pakowania jabłek, instalacje do przechowywania jabłek
KAPUSTA maszyny do przetwarzania kapusty, urządzenia do suszenia kapusty
KETCHUP urządzenia do produkcji ketchupu
KIEŁKI instalacja do ubłyskawiczniania kiełków zbożowych
KISIEL urządzenia do produkcji kisielu
KISZONKI OWOCOWE I WARZYWNE urządzenia do otrzymywania kiszonek
KONCENTRAT POMIDOROWY instalacja do produkcji koncentratu pomidorowego, urządzenia do pakowania  koncentratu pomidorowego
KONCENTRATY SPOŻYWCZE instalacje do wytwarzania koncentratu spożywczego, urządzenia do pakowania koncentratów spożywczych
KOSTKI ZIEMNIACZANE instalacja do produkcji kostek ziemniaczanych o wydajności 100- 1000 kg/h
KREM instalacje do produkcji kremu budyniowego ,instalacje do produkcji kremu deserowego, instalacje do produkcji kremu owocowego, instalacje do produkcji kremu ciastkarskiego
KROCHMAL ZIEMNIACZANY instalacje do otrzymywania krochmalu ziemniaczanego, technologia otrzymywania krochmalu ziemniaczanego z  wydajnością 50-3000 ton przetwarzanych ziemniaków/dobę (więcej informacji na www.skrobia.pl)
KUKURYDZA urządzenia do obróbki kukurydzy w każdej fazie procesu produkcyjnego
LEMONIADA W PROSZKU instalacje do otrzymywania aglomerowanego proszku napojów, urządzenia do produkcji lemoniady w proszku
MALINA urządzenia do przetwarzania malin na soki, urządzenia do przetwarzania malin na  mrożonki, urządzenia do przetwarzania malin na dżem
MANIOKA (TAPIOKA) instalacja do otrzymania krochmalu, urządzenie do otrzymywania mączki
MARCHEW urządzenia do przetwarzania marchwi na konserwy puszkowe,urządzenia do przetwarzania marchwi na mrożonki, instalacja do przetwarzania marchwi na susze, urządzenia do przetwarzania marchwi na ekstrakty, urządzenia do przetwarzania marchwi na soki
MIAZGA urządzenia do obróbki miazgi, instalacje do transportu miazgi
OGÓRKI urządzenia do przetwarzania ogórków kiszonych, urządzenia do przetwarzania ogórków mrożonych
OWOCE I WARZYWA SUSZONE suszenie owoców na suszarkach taśmowych, suszenie owoców na suszarkach fluidyzacyjnych, suszenie owoców na suszarkach pulsofluidyzacyjnych
PLACKI ZIEMNIACZANE urządzenia do przygotowania na sucho składników placków ziemniaczanych, instalacja do pakowania składników placków ziemniaczanych
PŁATKI ZIEMNIACZANE technologia produkcji płatków ziemniaczanych o wydajności 200-2000 kg/h wyrobu finalnego, urządzenia do produkcji płatków ziemniaczanych
SOJA urządzenia do obróbki soi  , urządzenia do produkcji grysu sojowego, instalacja do produkcji mąki sojowej
SOKI OWOCOWE I WARZYWNE urządzenia do otrzymywania soków
TRUSKAWKA urządzenia do przerobu truskawki na dżemy, urządzenie produkcji kompotu, instalacja do produkcji soku, urządzenie do przerobu truskawek na mrożonki, instalacja do produkcji ekstraktu truskawkowego
WINOGRONA urządzenia do suszenia winogron, instalacja do transportu winogron
WYCIERKA ZIEMNIACZANA urządzenia do odwodnienia wycierki ziemniaczanej, instalacja do transportu wycierki ziemniaczanej (więcej informacji na www.skrobia.pl
WYTŁOKI instalacje do suszenia wytłoków
ZIEMNIAK technologia przerobu ziemniaka na wszystkie rodzaje produktów, urządzenia do przerobu ziemniaków (więcej informacji na www.skrobia.pl)
szparagi Linia do wiązania szaragów
włoszczyzna Linia do wiązania włoszczyzny
pietruszka Linia do wiązania pietruszki
Dodatki do żywności
BIAŁKO ZIEMNIAKA  przemysłowa instalacja do  termiczno-kwasowego otrzymywania białka w krochmalniach (więcej informacji na www.skrobia.pl)
BIAŁKO JAJA technologia do rozpyłowego suszenia białek, urządzenia do rozpyłowego suszenia białek
BUDYŃ instalacja do wytwarzania budyniu, urządzenia do pakowania budyniu
BURAK CUKROWY instalacje cukrownicze, urządzenia do przetwarzania cukru
CUKIER instalacje do transportu cukru,urządzenia do przesiewania cukru, instalacje do magazynowania cukru, zbiorniki do magazynowania cukru,  silosy do magazynowania cukru, instalacje do dozowania cukru, instalacje do ważenia międzyoperacyjnego cukru, instalacje do  pakownia cukru w worki , urzadzenia do pakowania cukru w big-bag, zabezpieczenia przeciwwybuchowe.
DEKSTRYNA technologia otrzymywania dekstryny, urządzenia do otrzymywania dekstryny
ENZYN instalacje do przechowywania skrobi, urządzenia do dozowania skrobi, urządzenia do obróbki skrobi
FARSZ mieszarki do  farszu, instalacje do produkcji farszu
GLUKOZA technologia  otrzymywania glukozy krystalicznej, instalacja do otrzymywania glukozy krystalicznej
GLUKOZA BEZWODNA instalacja do otrzymywania glukozy bezwodnej m.in. dla rynku farmaceutycznego
INWERT instalacja do otrzymywania cukru
JAJOWA MASA  instalacja do transportu masy jajowej, urządzenia do dozowania masy jajowej
KARMEL instalacja do otrzymywania karmelu
KAZEINA instalacje do suszenia kazeiny, urządzenia do  pakowania kazeiny
KETCHUP urządzenia do produkcji ketchupu
KLEJE SKROBIOWE urządzenia do otrzymywania klejów
KONCENTRATY SPOŻYWCZE instalacje do wytwarzania koncentratu spożywczego, urządzenia do pakowania koncentratów spożywczych
KOSTKI BULIONOWE instalacja do otrzymywania kostek bulionowych, urządzenia do pakowania kostek bulionowych
KREM  instalacje do produkcji kremu budyniowego ,instalacje do produkcji kremu deserowego, instalacje do produkcji kremu owocowego, instalacje do produkcji kremu ciastkarskiego
KROCHMAL ZIEMNIACZANY instalacje do otrzymywania krochmalu ziemniaczanego, technologia otrzymywania krochmalu ziemniaczanego z  wydajnością 50-3000 ton przetwarzanych ziemniaków/dobę (więcej informacji na www.skrobia.pl)
KROCHMAL PSZENNY instalacje do otrzymywania krochmalu pszennego, technologia otrzymywania o wydajności 50-300 ton/ dobę przetwarzanej pszenicy (więcej na www.skrobia.pl)
KROCHMAL KUKURYDZIANY  instalacje do otrzymywania krochmalu kukurydzianego, technologia otrzymywania o wydajności 50-1000 ton/ dobę przetwarzanej kukurydzy (więcej na www.skrobia.pl)
KROCHMAL GROCHOWY technologia o otrzymywania skrobi z grochu, instalacje do otrzymywania krochmalu grochowego
KROCHMAL MANIOKOWY technologia o otrzymywania skrobi z manioku, instalacje do otrzymywania krochmalu maniokowego
KROCHMAL RYŻOWY technologia o otrzymywania skrobi z ryżu, instalacje do otrzymywania krochmalu ryżowego
MLEKO W PROSZKU instalacje do transportu mleka w proszku, instalacje do magazynowania mleka w proszku, urządzenia do dozowania mleka w proszku, urządzenia do suszenia mleka,instalacje do odpylania mleka w proszku, instalacja do pakowania w worki i big-bag mleka w proszku
SEZAM instalacja do transportu sezamu, urządzenie do czyszczenia sezamu, instalacja do magazynowania sezamu, urządzenie do łuszczenia sezamu, instalacja do suszenia sezamu
ZAGĘSTNIK instalacja do otrzymywania zagęstnika w sposób przemysłowy
BIAŁKO ZIEMNIAKAprzemysłowa instalacja do  termiczno-kwasowego otrzymywania białka w krochmalniach
BUDYŃinstalacja do wytwarzania budyniu, urządzenia do pakowania budyniu
CHIPSYurządzenia do produkcji chipsów, instalacje do pakowania chipsów
DEKSTRYNAtechnologia otrzymywania dekstryny, urządzenia do otrzymywania dekstryny
ENZYNinstalacje do przechowywania skrobi, urządzenia do dozowania skrobi, urządzenia do obróbki skrobi
ESTRY SKROBIinstalacje do otrzymywania estrów skrobi
GRYS ZIEMNIACZANYtechnologia otrzymywania grysu ziemniaczanego, urządzenia do otrzymywania grysu ziemniaczanego
HYDROLIZATY SKROBIinstalacje do otrzymywania skrobi
KISIELurządzenia do produkcji kisielu
KLEJE SKROBIOWEurządzenia do otrzymywania klejów
KOSTKI ZIEMNIACZANEinstalacja do produkcji kostek ziemniaczanych o wydajności 100- 1000 kg/h
KROCHMAL ZIEMNIACZANYinstalacje do otrzymywania krochmalu ziemniaczanego, technologia otrzymywania krochmalu ziemniaczanego z  wydajnością 50-3000 ton przetwarzanych ziemniaków/dobę
KROCHMAL PSZENNYinstalacje do otrzymywania krochmalu pszennego, technologia otrzymywania krochmalu o wydajności 50-300 ton na dobę przetwarzanej pszenicy
KROCHMAL KUKURYDZIANYinstalacje do otrzymywania krochmalu kukurydzianego, technologia otrzymywania krochmalu o wydajności 50-1000 ton na dobę przetwarzanej kukurydzy
KROCHMAL GROCHOWYtechnologia otrzymywania skrobi z grochu, instalacje do otrzymywania krochmalu grochowego
KROCHMAL MANIOKOWYtechnologia otrzymywania skrobi z manioku, instalacje do otrzymywania krochmalu maniokowego
KROCHMAL RYŻOWYtechnologia otrzymywania skrobi z ryżu, instalacje do otrzymywania krochmalu ryżowego
MANIOKA (TAPIOKA)instalacja do otrzymania krochmalu, urządzenie do otrzymywania mączki
MĄCZKA BUDYNIOWAinstalacja do otrzymywania mączki budyniowej
MĄCZKA ZIEMNIACZANAtechnologia otrzymywania  krochmalu ziemniaczanego z przerobu ziemniaków, , urządzenia do otrzymywania krochmalu ziemniaczanego (więcej informacji na www.skrobia.pl)
MIAZGAurządzenia do obróbki miazgi, instalacje do transportu miazgi
MLECZKO KROCHMALOWEurządzenia do oddzielenia wody sokowej,instalacje do odwadniania, instalacje do rafinacji, urządzenia do hydrolizy
PLACKI ZIEMNIACZANEurządzenia do przygotowania na sucho składników placków ziemniaczanych, instalacja do pakowania składników placków ziemniaczanych
PŁATKI ZIEMNIACZANEtechnologia produkcji płatków ziemniaczanych o wydajności 200-2000 kg/h wyrobu finalnego, urządzenia do produkcji płatków ziemniaczanych
SADZENIAKIurządzenia do przechowywania sadzeniaków (przechowalnia), urządzenie do segregacji sadzeniaków, instalacja do transportu sadzeniaków
SYROP SKROBIOWYurządzenia do otrzymywania syropu skrobiowego o różnych stopniach DE, instalacja do transportu syropu skrobiowego, instalacja do magazynowania syropu skrobiowego
WODA SOKOWA (SOK KOMÓRKOWY)technologia otrzymywania wysokostrawnego białka ziemniaczanego w przemyśle ziemniaczanym, instalacja do produkcji wody sokowej
WYCIERKA ZIEMNIACZANAurządzenia do odwodnienia wycierki ziemniaczanej, instalacja do transportu wycierki ziemniaczanej (więcej informacji na www.skrobia.pl)
WYTŁOKIinstalacje do suszenia wytłoków
ZAGĘSTNIKinstalacja do otrzymywania zagęstnika w sposób przemysłowy
ZIEMNIAK
technologia przerobu ziemniaka na wszystkie rodzaje produktów, urządzenia do przerobu ziemniaków

Produkcja maszyn spożywczych – dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Świadczymy kompleksowe usługi od projektu, poprzez wykonanie instalacji urządzenia, a także jego serwisowanie. Cały proces tworzenia powstaje początkowo w naszym biurze projektowym, gdzie specjaliści przy użyciu profesjonalnych narzędzi i oprogramowania przygotowują indywidualny projekt uwzględniający wszelkie standardy, normy oraz oczekiwania klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie opracowywać rozwiązania wyzbyte pomyłek i błędów, aby cały proces produkcyjny mógł odbywać się bez przeszkód.

Ile kosztują urządzenia i maszyny dla przemysłu spożywczego? Cena

W formie MYSAK projektujemy i tworzymy wydajne i funkcjonalne maszyny spożywcze. Koszt inwestycji uszczegóławiany jest w momencie, gdy nasi specjaliści zbiorą wszelkie dane potrzebne do realizacji zadania. Dlatego niejednokrotnie niezbędna jest wizyta naszych ekspertów w miejscu instalacji urządzenia. W ramach naszych działań:

  • świadczymy profesjonalną obsługę i doradztwo,
  • pełnimy nadzór nad inwestycją,
  • sporządzamy niezbędną dokumentację,
  • dokonujemy analiz technicznych,
  • dbamy o jakość realizacji zarówno podczas jej trwania, jak i na etapie powykonawczym.

Zobacz nasze dotychczasowe realizacje. Dowiedz się więcej na temat naszej oferty i sprawdź katalog produktów.

Przemysł spożywczy – producent linii technologicznych MYSAK

Wieloletnie doświadczenie i wysoka jakość wykonywanych przez nas maszyn urządzeń sprawiła, że dziś możemy cieszyć się ze stale rosnącego grona odbiorców. Indywidualne podejście do każdego projektu i wykonania jest doceniane przez inwestorów prowadzących działalność opartą na produkcji artykułów żywnościowych. Dobrze wiemy, że przemysł spożywczy jest bardzo wymagającą gałęzią przemysłu przetwórczego, dlatego w projektach bierzemy pod uwagę wszelkie regulacje prawne i normy.


W MYSAK zaprojektujemy maszyny spożywcze, które spełnią Twoje wymagania. Zaufaj profesjonalnej firmie. Masz pytania? Nasi specjaliści chętnie na nie odpowiedzą. Skorzystaj z dogodnej dla siebie formy kontaktu.