Zbiornik mieszający – mieszalnik

Zbiornik mieszający – mieszalnik

Zbiornik mieszający – mieszalnik

Zastosowanie:

Zbiornik mieszający przeznaczony jest do mieszania cieczy i proszków wprowadzonych do komory mieszania i wyprowadzania ich w postaci jednolitej mieszaniny.

Mieszalnik nadaje się do mieszania szeregu różnych produktów i może być wykorzystane w przemyśle spożywczym chemicznym i pokrewnych.

Opis

Produkty wprowadza się do komory mieszania gdzie powstaje jednolita mieszanina. W korpusie mieszarki umieszczony jest mieszadło, który obracając się wokół własnej osi powoduje wymieszanie się obrabianego materiału.

Każdy mieszalnik wyposażony jest w króćce lub leje zasypowe przez które jest dozowany surowiec.

Podstawowymi elementami mieszarki są:

    • Komora mieszania
    • Mieszadło z napędem
    • Rewizja
    • Rama mieszarki

 

Dane techniczne

W zależności od zastosowania produkujemy standardowe mieszarki, a także na specjalne zamówienie. Wielkość i konstrukcja mieszarki są ustalane na podstawie informacji o produkcie i parametrach uzyskanych od klienta.