Silos skrobi – układ magazynowania skrobi

Silos skrobi – układ magazynowania skrobi

Silos skrobi – układ magazynowania skrobi

Zastosowanie

Silos skrobi przeznaczony jest do magazynowania mączki skrobiowej, a jego robocza objętość wynosi 10 000 ton. Silosowi mogą towarzyszyć instalacje załadunku, rozładunku i transportu pneumatycznego surowca.

Opis

Silos stanowi pionowy zbiornik walcowy o średnicy 27 m i  wysokości całkowitej 35,74 m. Główny element  konstrukcji – ściany silosu  wykonane są z blach stalowych ocieplanych wełną mineralną i obudowanych z zewnątrz fałdowaną blachą aluminiową. Obiektami stanowiącymi całość z silosem są zewnętrzna klatka schodowa z galeria oraz wewnętrzna wieża komunikacyjna. Układ magazynowania skrobi obejmuje silos, instalację transportu pneumatycznego załadunku i rozładunku silosu.

W szybie technologicznym znajduje się dźwig towarowo–osobowy, klatka schodowa, wszystkie połączenia technologiczne, elektryczne i sterowanie. W maszynowni znajdują się układy dozujące produkty sypkie, zbiorniki wagowe, podajniki celkowe. Do transportu pneumatycznego zastosowano następujące urządzenia:

  • Pompy Fullera (pompa wysokociśnieniowa)
  • dmuchawy powietrza
  • zespół cyklonów
  • rurociągi i armatura

Równomierne rozprowadzenie produktu w silosie zapewnia przenośnik śrubowy poruszający się po obwodzie zbiornika. Rozładunek następuje także za pomocą tego samego przenośnika, lecz poruszającego się w odwrotnym kierunku, podając produkt do pompy Fullera, skąd następuje transport pneumatyczny na zewnątrz silosu.

Dane techniczne*

Poszczególne elementy układu magazynowania skrobi:

  • silos (V = 10 000 ton; H = 35,74 m; D = 27 m)
  • układ rozładunku i załadunku produktu
  • układ transportu pneumatycznego
  • klatka schodowa z dźwigiem towarowym
  • galeria

*Parametry technologiczne, konfiguracje urządzeń i konstrukcja jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta.