Sadza, krzemionka, kreda – linie towarzyszące procesowi produkcji mieszanek gumowych

Sadza, krzemionka, kreda – linie towarzyszące procesowi produkcji mieszanek gumowych

Sadza, krzemionka, kreda – linie towarzyszące procesowi produkcji mieszanek gumowych

Zastosowanie

Sadza, krzemionka i kreda należą do podstawowych napełniaczy mineralnych stosowanych w procesie produkcji mieszanek gumowych. Dodatek napełniaczy mineralnych do kauczuków wpływa na polepszenie właściwości fizykochemicznych otrzymanych wulkanizatów. Firma Mysak produkcje kompleksowe linie do przechowania, magazynowania, transportowania, dozowania i pakowania napełniaczy mineralnych stosowanych w procesie wulkanizacji.

Opis

Do magazynowania produktu służą silosy. Silosy przyporządkowane są różnym rodzajom surowca. Każdy silos jest wyposażony w rurociąg załadowczy wraz z rurociągiem powietrza wspomagającym załadunek a także w stacje przygotowania powietrza. Silosy są wyposażone w filtr workowy z własnym wentylatorem. Transport na produkcję realizowany jest za pomocą ciśnieniowych zbiorników transportu pneumatycznego. Silosy wyposażone są w dozowniki celkowe i przenośniki ślimakowe, które dozują produkt do zbiorników transportu pneumatycznego.

Dane techniczne*

Podstawowe elementy linii:
• Układ rozładunku cystern,
• Układ załadunku silosów,
• Silosy z filtrem,
• Przenośnik ślimakowy,
• Transport pneumatyczny surowca ,
• Zbiornik dobowy,
• System aspiracji,
• Zabezpieczenia ATEX.

* Parametry technologiczne, konfiguracje urządzeń i konstrukcja jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta