Zbiornik CIP

Zbiornik CIP

Zbiornik CIP

Zastosowanie
Zbiornik CIP przeznaczony jest do magazynowania (roztwarzania) substancji żrących i kwasów (np. ługu sodowego – NaOH) wykorzystywanych do automatycznego mycia układów technologicznych. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Opis
Zbiornik w całości wykonany jest z blachy kwasoodpornej. Zbudowany jest z segmentu wykonanego z blachy spawanej po obwodzie, a od góry i od dołu przyspawane są dennice stożkowe. Zbiornik posiada w części stożkowej właz typu mleczarskiego. Nogi zbiornika wykonane są również ze stali kwasoodpornej i przyspawane do korpusu zbiornika. Średnice króćców dolotowych i wylotowych dostosowane są do potrzeb instalacji.

Dane techniczne*
* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.