Rozdzielacz – zbiornik

Rozdzielacz – zbiornik

Rozdzielacz – zbiornik

Zastosowanie
Rozdzielacz – zbiornik służy do równomiernego rozdziału masy półpłynnej (pasty) jednocześnie na trzy strumienie.

Opis
Urządzenie składa się ze zbiornika-korpusu, trzech przenośników ślimakowych, trzech motoreduktorów oraz trzech stożków wylotowych. Zbiornik-korpus i przenośniki ślimakowe są konstrukcjami spawanymi wykonanymi z kształtowników hutniczych i blach. Bezpośrednio w korpusie umieszczone są przenośniki ślimakowe. Napęd jest przekazywany z motoreduktora na przenośnik ślimakowy. Każdy z trzech motoreduktorów napędza jeden przenośnik ślimakowy.

Dane techniczne

Wydajność max: 3 x 5m³/h
Moc zainstalowanych motoreduktorów: 2,2 kW

Wymiary gabarytowe:

  • Wysokość: 1000 mm
  • Szerokość: 1400 mm
  • Długość: 1266 mm

* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb
klienta.