Silos cukru – układ magazynowania cukru

Silos cukru – układ magazynowania cukru

Silos cukru – układ magazynowania cukru

Zastosowanie

Silos przeznaczony jest do magazynowania produktów sypkich takich jak mąka, cukier, granulaty. Silosowi mogą towarzyszyć instalacje załadunku, rozładunku i transportu pneumatycznego surowca.

Opis

Silos wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Ustawiony jest na płycie fundamentowej i zamocowany za pomocą śrub do fundamentu. Od zewnątrz znajduje się izolacja z wełny mineralnej pokryta blachą aluminiową. Silos wyposażony jest w elementy zabezpieczające przed nagłym wzrostem lub spadkiem ciśnienia i eksplozją:

 • Odpylacz (wentylator, filtry workowe),
 • Zawór podciśnieniowy,
 • Membrany przeciwwybuchowe

W części stożkowej znajdują się młotki wibracyjne i dno aktywne ułatwiające rozładunek produktów. Na dole znajduje się dozownik celkowy (śluza obrotowa). Silos wyposażony jest w kompletny układ doprowadzenia i odprowadzenia produktu za pomocą transportu pneumatycznego.

Dane techniczne*

W skład kompletnej instalacji załadunku i rozładunku silosu wchodzą:

 • Silos V=70 m3,
 • rurociągi transportu pneumatycznego,
 • separator magnetyczny,
 • rozdzielacze pneumatyczne,
 • dmuchawa do transportu pneumatycznego,
 • osuszacz powietrza,
 • moduł wagowy,
 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (membrany).
 • zabezpieczenia przed wzrostem i spadkiem ciśnienia (zawory wyrównania ciśnienia),
 • układ wspomagający rozładunek silosów (dna aktywne, układ młotków wibracyjnych).

*Parametry technologiczne, konfiguracje urządzeń i konstrukcja jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta.