Odpylacz

Odpylacz

Zastosowanie Odpylacz służy do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń stałych w instalacjach aspiracyjnych maszyn i urządzeń transportu pneumatycznego materiałów sypkich. W przemyśle spożywczym wykorzystywane są do oczyszczania powietrza z zawieszonych w nim cząstek stałych np. pyłu powstałych w trakcie procesu technologicznego obróbki surowca. Opis Odpylacz zbudowany jest z leja, komory gazu zapylonego i komory gazu odpylonego. […]

Sito fluidyzacyjne

Zastosowanie Sita fluidyzacyjne są to sita daszkowe stosowane w suszarniach fluidyzacyjnych do suszenia produktów ziarnistych i sypkich znajdujące zastosowanie w przemyśle spożywczym. Opis Sito wykonywane jest ze stali kwasoodpornej, z blachy o grubości 1mm. Perforacja sita ma charakter dysz kierunkowych. Kierunkowe ustawienie daszków zapewnia odpowiedni przepływ warstwy produktu – w kierunku wylotu. Jednocześnie ich daszkowa […]

Sito łukowe

Zastosowanie Sito łukowe jest stosowane w wielu zakładach w przemyśle spożywczym m.in. w zakładach przetwórstwa warzyw i owoców, cukrowniach itp. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba oddzielenia frakcji stałej od cieczy. Opis Działanie sita polega na oddzielaniu cząstek stałych od ciekłych. Zawiesina podawana jest pod ciśnieniem wlotem E i po przelaniu się przez […]

Hydrocyklony

Hydrocyklony

Zastosowanie Układ hydrocyklonów miazgi przeznaczony jest do oddzielania zanieczyszczeń stałych występujących w cieczach. Opis Układ hydrocyklonów zabudowany jest na ramie wykonanej z profili zamkniętych. Całość wykonana z stali 304. Pod każdym z hydrocyklonów zamontowany jest zbiornik na zanieczyszczenia, które są usuwane okresowo poprzez zawory spustowe. Kolektory wlotowe i wylotowe hydrocyklonów wyposażone są w króćce pod […]

Łapacz pneumatyczny z separatorem

Zastosowanie Łapacz pneumatyczny służy do oddzielania za pomocą separacji pneumatycznej cząstek odpadowych od właściwego produktu. Pracuje z własnym układem oczyszczania powietrza. Opis Maszyna składa się z dwóch zasadniczych zespołów: łapacza pneumatycznego separatora pneumatycznego. W łapaczu następuje oddzielenie grubych i ciężkich cząstek od właściwego produktu. Produkt właściwy transportowany jest w strumieniu powietrza do separatora, gdzie następuje […]

Skruber – odpylacz mokry

Zastosowanie: Scruber przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń stałych tj. drobnych pyłów czy areozoli zwłaszcza wilgotnych i łatwo przyczepnych. Opis : Scruber wykonanany jest ze stali nierdzewnej. Składa się ze zwężki Venturiego wraz z regulowanym ręcznie mechanizmem zmiany szczeliny dyfuzra. Mechanizm służy do regulacji szczeliny w zależności od ilości zanieczyszczonego powietrza. Zwężka Venturiego jest […]

Bęben separujący

Zastosowanie Bęben separujący przeznaczony jest do segregacji materiałów sypkich typu pellet polegającej na oddzieleniu drobnej frakcji pyłu po procesie granulacji. Proces ten umożliwia otrzymanie wysokiej jakości pelletu. Opis Separator zbudowany jest z ażurowego cylindra obrotowego napędzanego silnikiem elektrycznym, umieszczonego wewnątrz szczelnej obudowy osadzonej na konstrukcji nośnej. Napęd cylindra realizowany jest pośrednio poprzez wałek napędowy z […]

Filtrocyklon

Zastosowanie Filtrocyklony służą do mechanicznego oddzielania, oczyszczania gazów z zawieszonych w nich cząstek stałych m. in. w transporcie pneumatycznym, w instalacjach aspiracyjnych, w suszarniach. Stosowane we wszystkich branżach przemysłowych, gdzie występuje transport pneumatyczny czy pylenie. Opis Filtrocyklon łączy w sobie dwa systemy oddzielenia produktu cyklonowy i filtr pulsacyjny. Oddzielenie produktu od powietrza następuje dwustopniowo. Wstępnie […]

Cyklony

Cyklony

Zastosowanie: Cyklony służą do mechanicznego oddzielania, oczyszczania gazów z zawieszonych w nich cząstek stałych m. in. w transporcie pneumatycznym, w instalacjach aspiracyjnych, w suszarniach. Stosowane we wszystkich branżach przemysłowych, gdzie występuje transport pneumatyczny, pylenie itp. Opis: Górna część walcowa stanowi cylindryczna komora, do której doprowadzone jest powietrze z produktem stycznie przez króciec wlotowy. W komorze […]