Sito fluidyzacyjne

Sito fluidyzacyjne

Sito fluidyzacyjne

Zastosowanie
Sita fluidyzacyjne są to sita daszkowe stosowane w suszarniach fluidyzacyjnych do suszenia produktów ziarnistych i sypkich znajdujące zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Opis
Sito wykonywane jest ze stali kwasoodpornej, z blachy o grubości 1mm. Perforacja sita ma charakter dysz kierunkowych. Kierunkowe ustawienie daszków zapewnia odpowiedni przepływ warstwy produktu – w kierunku wylotu. Jednocześnie ich daszkowa forma zapobiega blokowaniu się otworków w przypadku np. zatrzymania się wentylatorów. Konstrukcja takiego sita zapewnia równomierną penetrację powietrza w suszonej warstwie produktu.

Dane techniczne*
Wymiary sita pokazane na rysunku.
* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.