Cyklony

Cyklony

Cyklony

Zastosowanie:

Cyklony służą do mechanicznego oddzielania, oczyszczania gazów z zawieszonych w nich cząstek stałych m. in. w transporcie pneumatycznym, w instalacjach aspiracyjnych, w suszarniach. Stosowane we wszystkich branżach przemysłowych, gdzie występuje transport pneumatyczny, pylenie itp.

Opis:

Górna część walcowa stanowi cylindryczna komora, do której doprowadzone jest powietrze z produktem stycznie przez króciec wlotowy. W komorze cząstki stałe pod działaniem siły odśrodkowej, ocierają się o ściany cyklonu i tracą energię kinetyczną. Następnie produkt opada do dolnej części stożkowej zakończonej króćcem pyłowym. Oczyszczone powietrze wydostaje się przez rurę wylotową wprowadzoną centralnie do góry w osi cyklonu.

W zależności od zastosowania cyklon może zostać wykonany w segmentowej konstrukcji ułatwiającą montaż lub w formie higienicznej. Istnieje możliwość wykonania baterii cyklonów (multicylkony). Zaletami cyklonów jest bezobsługowość, skuteczność porównywalna z odpylaczami (niższa cena) oraz niewielki ciężar.

Dane techniczne:

Konstrukcja i przepustowość cyklonu ustala się na podstawie informacji o produkcie transportowanym i parametrach uzyskanych od klienta.