Sito łukowe

Sito łukowe

Sito łukowe

Zastosowanie
Sito łukowe jest stosowane w wielu zakładach w przemyśle spożywczym m.in. w zakładach przetwórstwa warzyw i owoców, cukrowniach itp. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba oddzielenia frakcji stałej od cieczy.

Opis
Działanie sita polega na oddzielaniu cząstek stałych od ciekłych. Zawiesina podawana jest pod ciśnieniem wlotem E i po przelaniu się przez przegrodę napływu, spływa całą szerokością sita. Poprzez szczeliny przesącza się ciecz z najdrobniejszymi cząstkami stałymi (mniejszymi od rozmiaru szczeliny sita) do komory z odpływem B, a pozostałość przemieszcza się do dołu po sicie i wpada np. do pojemnika na zanieczyszczenia. Króciec wylotowy swobodnego wypływu B ma większą średnicę niż króciec napływowy E. Sito jest urządzeniem grawitacyjno-statycznym. Oprócz okresowego czyszczenia poprzez króćce wyczystki A nie wymaga żadnej obsługi.

Dane techniczne*
* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.