Odpylacz

Odpylacz

Odpylacz

Zastosowanie
Odpylacz służy do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń stałych w instalacjach aspiracyjnych maszyn i urządzeń transportu pneumatycznego materiałów sypkich. W przemyśle spożywczym wykorzystywane są do oczyszczania powietrza z zawieszonych w nim cząstek stałych np. pyłu powstałych w trakcie procesu technologicznego obróbki surowca.

Opis
Odpylacz zbudowany jest z leja, komory gazu zapylonego i komory gazu odpylonego. W komorze gazu zapylonego zabudowane są naboje filtrujące (wykonanie nieelektryzujące z odprowadzeniem ładunku elektrycznego) przez które przechodzi gaz. Pył pozostaje na zewnętrznej stronie naboju natomiast oczyszczony gaz przechodzi środkiem naboju do komory gazu odpylonego i dalej odprowadzany jest na zewnątrz odpylacza za pomocą wentylatora wyciągowego. Do oczyszczania worków stosowane jest sprężone powietrze o ciśnieniu 0,6 MPa.

Dane techniczne*

Powierzchnia filtracyjna 5-500 m2
Ilość worków 1-300 szt.
Średnica nominalna naboju 327mm
Długość nominalna naboju 1000mm
Dopuszczalne podciśnienie 15000 Pa
Dopuszczalne nadciśnienie 20000 Pa
Zalecany poziom wstrzy. oporów przepływu 800-1500 Pa
Koncentracja pyłu na wylocie z filtra <50mg/m3
* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.