Filtrocyklon

Filtrocyklon

Filtrocyklon

Zastosowanie

Filtrocyklony służą do mechanicznego oddzielania, oczyszczania gazów z zawieszonych w nich cząstek stałych m. in. w transporcie pneumatycznym, w instalacjach aspiracyjnych, w suszarniach. Stosowane we wszystkich branżach przemysłowych, gdzie występuje transport pneumatyczny czy pylenie.

Opis

Filtrocyklon łączy w sobie dwa systemy oddzielenia produktu cyklonowy i filtr pulsacyjny. Oddzielenie produktu od powietrza następuje dwustopniowo. Wstępnie większość pyłu opada grawitacyjnie w strefie cyklonowej, reszta pyłu zostaje oddzielona od powietrza w części górnej na workach filtracyjnych. Osadzony na wkładach pył jest okresowo usuwany impulsem sprężonego powietrza i gromadzi się w stożkowym zbiorniku. Oczyszczone powietrze wydostaje się przez rurę wylotową wprowadzoną centralnie do góry w osi cyklonu. W zależności od zastosowania filtrocyklon może zostać wykonany w segmentowej konstrukcji ułatwiającej montaż lub w formie higienicznej. Główną zaletą filtrocyklonów jest mniejszy gabaryt w porównaniu z klasycznymi odpylaczami.

Dane techniczne*:

Konstrukcja i przepustowość filtrocyklonu ustala się na podstawie informacji o produkcie transportowanym i parametrach uzyskanych od klienta.