Historia

Historia

2023

 • Uzyskanie złotego medalu EcoVadis 2023
 • Uczestnictwo w specjalistycznych targach Powtech 2023 w Norymberdze
 • Wykonano projekt koncepcyjny produkcji modyfikatów skrobiowych dla zakładów przetwórstwa ziemniaczanego
 • Wykonano rozbudowę systemu do dozowania żywic dla zakładów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Wykonano projekt koncepcyjny transportu pneumatycznego i dozowania otrębów dla zakładów produkcji  rolno-spożywczej
 • Wykonano układ rozładunku krzemionki dla zakładów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Przeniesiono i rozbudowano suszarnię taśmową do produkcji granoli i płatków śniadaniowych
 • Wykonano stacje rozładunku worków big-bag wraz z przenośnikami ślimakowymi dla zakładów produkcji wyrobów gumowych
 • Wykonano dwie podwieszane stacje rozładunku big bag dla zakładów produkcji odżywek i suplementów diety
 • Wykonano projekt koncepcyjny układu rozładunku worków dla zakładów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Wykonano układ zdmuchiwania dla zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Wykonano mobilny zestaw do testowej aplikacji dodatków płynnych do nawozów w zakładzie produkcji nawozów sztucznych
 • Wykonano mobilny przenośnik ślimakowy w zakładzie produkcji mieszanek piekarniczych i cukierniczych
 • Wykonano projekt transportu ziaren kawy dla producenta kawy
 • Wykonano modernizację systemu odzysku sadzy w zakładzie produkcji wyrobów gumowych
 • Wykonano suszarnię taśmową do produkcji płatków śniadaniowych

 • Wykonano projekt transportu prażonej kawy dla producenta kawy
 • Wykonano projekt budowy linii granulacji błota poprodukcyjnego dla cukrowni

2022

 • Uzyskanie złotego medalu EcoVadis 2022
 • Uczestnictwo w 13 edycji Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas 2022.
  Prezentacja na Seminarium Workshops :
  • Sposoby automatyzacji dozowania produktów sypkich Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Dariusz Kryszak, Robert Rumplewicz
 • Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych Food Tech Expo
  • Prezentacja na konferencji „Automatyzacja procesów produkcyjnych, jako istotny element optymalizacji kosztów wytworzenia produktu końcowego” Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Dariusz Kryszak
 • Wykonano modernizację linii dozowania w zakładzie produkcji mieszanek piekarniczych i cukierniczych
 • Wykonano stanowisko składowania i rozlewania płynów z beczek w zakładzie produkcji mieszanek piekarniczych i cukierniczych
 • Wykonano suszarnię wysłodków dla cukrowni
 • Wykonano modernizację stacji rozładunku pigmentu w zakładzie produkcji wyrobów gumowych.
 • Wykonano linię mieszania w zakładzie produkującym mieszanki spożywcze
 • Wykonano suszarnię białka ziemniaczanego dla zakładów przetwórstwa ziemniaczanego
 • Wykonano linię wiązania warzyw
 • Wykonano automatyczną linię ważenia i pakowania produktu dla zakładów produkcji mieszanek piekarniczych i cukierniczych
 • Wykonano stację rozładunku i załadunku big bag oraz system przygotowania surowców w zakładzie produkcji odżywek i suplementów diety
 • Wykonano stację rozładunku worków zaopatrzoną w sito dla zakładów produkcji mieszanek spożywczych w Łotwie
 • Wykonano stacje załadunku big bag wraz z detektorem metali w zakładzie produkcji mieszanek piekarniczych i cukierniczych
 • Opracowano projekt koncepcyjny układu automatycznego rozładunku worków dla producenta wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Wykonano doświadczalną linię do granulacji błota
 • Wykonano projekt koncepcyjny segregacji dla cukrowni
 • Opracowano projekt koncepcyjny systemu transportu podciśnieniowego oraz naważania zmielonego produktu dla producenta wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Wykonano urządzenie łamiące-dozujące dla producenta drożdży spożywczych

2021

 • Uzyskanie złotego medalu EcoVadis 2021.
 • Wykonano schładzalnik taśmowy do chłodzenia chrupek dla zakładów przetwórstwa spożywczego.
 • Wykonano i uruchomiono automatyczny transport krzemionki w zakładzie produkcji przetworów gumowych.
 • Wykonano suszarnię rozpyłową w zakładzie przetwórstwa mięs.
 • Wykonano stację rozładunku worków big bag zaopatrzoną w przenośnik ślimakowy w zakładzie produkcji nawozów sztucznych.
 • Wykonano projekt koncepcyjny pakowania cukru w worku big bag dla cukrowni.
 • Wykonano projekt koncepcyjny suszarni chipsów.
 • Wykonano stację rozładunku worków big bag do rozładunku soli.
 • Wykonano projekt koncepcyjny ustawienia pakowaczki w cukrowni.
 • Zaprojektowano i wykonano system dozowania surowców sypkich w zakładzie produkcji odżywek i suplementów diety.
 • Wykonano separator cyklonowy w zakładzie produkcji dodatków do żywności.
 • Wykonano hydrocyklony dla zakładów tłuszczowych.
 • Wykonano i zrealizowano projekt technologicznych transportu pneumatycznego skrobi dla zakładów przetwórstwa ziemniaczanego.
 • Wykonano układ transportu pneumatycznego białka ziemniaczanego.
 • Wykonano układ mycia wirówki w zakładzie przetwórstwa ziemniaczanego.
 • Wykonano projektu transportowania, kompaktowania i pakowania produktów sypkich dla zakładów produkcji chemicznej.
 • Wykonano i dostarczono przesiewacz rotacyjny dla zakładów produkcji wyrobów zbożowych. 
 • Wykonano modernizację linii transportowej dla zakładów przemysłu mleczarskiego.

2020

 • Uzyskanie srebrnego medalu EcoVadis 2020.
 • Udział w wirtualnym kongresie Food-Tech 22-29.06.2020.
 • Wykonano konstrukcję docisk oktabiny.
 • Wykonano mieszalnik intensywny lemieszowy w zakładzie produkcji chemii samochodowej.
 • Wykonano  suszarnię taśmową dla zakładu przetwórstwa owoców.
 • Wykonano stację rozładunku worków big bag w zakładzie produkcji pianki poliuretanowej.
 • Wykonano instalacje badawczą do otrzymywania dekstryn skrobiowych.
 • Wykonano instalację przesyłową i instalację podgrzewania zbiorników oraz magazyn olejów technologicznych dla nowych linii w zakładzie produkcji wyrobów gumowych.
 • Wykonano projekt technologiczny mielenia kukurydzy dla zakładów produkcji żywności.
 • Wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania skrobi z nowej linii dla zakładów przemysłu ziemniaczanego.
 • Przeprowadzono remont i modernizacje stacji spalania siarki w zakładach przetwórstwa ziemniaczanego.
 • Przeprowadzono modernizację pakowni skrobi w zakładach przetwórstwa ziemniaczanego
 • Wykonano przenośnik ślimakowy dla cukrowni.
 • Wykonano i uruchomiono instalacje transportu pneumatycznego wraz ze Skruberem Venturiego w zakładzie produkcji żywności w Portugalii.
 • Wykonano instalację odpylania, magazynowania i transport pneumatycznego sadzy i krzemionki w zakładzie produkcji wyrobów gumowych.
 • Wykonano instalacje do recyklingu sadzy w trybie automatycznym.
 • Wykonano układ pakowania skrobi w worki big bag.
 • Wykonano instalację do transportu i dozowania składników ciasta do pizzy.
 • Przeprowadzono modernizację przesypowni sadzy.
 • Wykonano suszarnię rozpyłową do suszenia mieszaniny soku oraz maltodekstryny z wykorzystaniem istniejącej suszarni rozpyłowej.
 • Wykonano rozbudowę instalacji do produkcji płynów nikotynowych.

2019

 • Uczestnictwo w 11 edycji Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas 2019.
  Prezentacja na Seminarium Workshops :
  • Technologie transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania produktów sypkich w przemyśle. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Dariusz Kryszak
 • Uczestnictwo w specjalistycznych targach Powtech 2019 w Norymberdze.
  Prezentacja na forum ekspertów:
  • Types of mechanisms in the transport of loose products in the food and chemical industry. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Dariusz Kryszak
 • Uzyskanie srebrnego medalu Ecovadis 2019.
 • Przeprowadzenie warsztatów inżynierskich organizowanych przez Politechnikę Poznańską w ramach Case Week 2019
 • Wykonano projekt techniczny przesuwnicy wagonowej z zakładzie produkującym bloczki betonowe.
 • Wykonano stację załadunku worków Big Bag dla potrzeb zakładu produkcji mieszanek piekarniczych i cukierniczych.
 • Wykonano linię wiążącą do warzyw okopowych (włoszczyzna, pietruszka, seler, marchewka, por, szparagi, cebula).
 • Wykonano modernizację systemu transportu krzemionki w zakładzie produkcji wyrobów gumowych.
 • Wykonano projekt budowlany wraz z wizualizację 3D stacji płukania ziemniaków.
 • Wykonano projekt transportu pneumatycznego zielonej kawy.
 • Wykonano system wspomagania rozładunku worków Big Bag w zakładzie produkcji nawozów naturalnych.
 • Wykonano projekt technologiczny  modernizacji pakowani dla cukrowni. Obiekt wielokondygnacyjny z wieloma powiązaniami branżowymi.
 • Wykonano instalację przesyłową i podgrzewania zbiorników oraz magazyn olejów technologicznych w zakładzie produkcji wyrobów gumowych.
 • Wykonano rozbudowę systemu sadzy i krzemionki w zakładzie produkcji wyrobów gumowych. System oparty na transporcie mechanicznym, pneumatycznym, dozowaniu, ważeniu, odpylaniu.
 • Wykonano wywrotnicę samochodową boczna platformową na cały samochód dla producenta mrożonych warzyw i owoców.
 • Wykonano instalację odzysku białka ziemniaczanego.
 • Wykonano bęben powlekający przeznaczony dla zakładu produkcji nawozów sztucznych.

2018

 • Uczestnictwo w 10 edycja Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas 2018.
  Prezentacje na Seminarium workShops :
  • Transport pneumatyczny i mechaniczny w operacji załadunku i rozładunku skrobi dla silosu o pojemności 10 tys. ton. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Paweł Tomtas
  • Rodzaje przenośników stosowanych w transporcie produktów sypkich w przemyśle spożywczym i chemicznym. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Dariusz Kryszak
  • Zastosowanie suszarek rozpyłowych w przemyśle spożywczy i chemicznym. Trade Mysak Group Sp. z o. o. Sp. k., Tymoteusz Mysakowski
 • Przeprowadzenie warsztatów inżynierskich organizowanych na Politechnice Poznańskiej w ramach  Case Week 2018
 • Wykonano projekt i uruchomienie linii płatków ziemniaczanych. Wprowadzenie ciekawych rozwiązań technicznych.
 • Wykonano w wysokim standardzie higienicznym i energetycznym kompletny oddział suszenia skrobi.
 • Przeprowadzono modernizację suszarni skrobi, w tym optymalizację suszarek.
 • Wykonano dokumentację zabezpieczenia przed wybuchem dla instalacji transportu pneumatycznego i magazynowania skrobi.
 • Wykonano stację załadunku worków Big Bag dla zakładu produkcji czekolady.
 • Wykonano projekt koncepcyjny pod kątem analizy problemu rozładunku cysterny z cukrem.
 • Wykonano instalację odzysku białka ziemniaczanego. Wprowadzono ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne.
 • Wykonano modernizację przesypowni sadzy w zakładzie wyrobów gumowych.
 • Wykonano system dozowania i transportu tlenu ołowiu.
 • Wykonano Skruber Venturiego. Skruber został wysłany do zakładu produkcji żywności w Chile.

2017

 • Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas 2017.
 • Prezentacja na Seminarium workShops : Transport pneumatycznym materiałów sypkich. Mysak Group Sp. z o.o. Sp.k., Dariusz Kryszak
 • Uczestnictwo w Specjalistycznych targach Powtech 2017 w Norymberdze.  Prezentacja firmy na stoisku.
 • Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji „Przemysł skrobi – rynek możliwości” w Moskwie. Prelekcja na temat „Sposoby (technologia) i instalacje do wytwarzania skrobi modyfikowanych.” Mysak Group Sp. z o.o. Sp.k., Mieczysław Mysakowski
 • Artykuł w EuroBulk System dotyczący zrealizowanej inwestycji silosu skrobi o pojemności 10 000 ton.
 • Uczestnictwo w drugiej edycji targów Technologii Spożywczych WARSAW FOOD TECH 2017. Prezentacja firmy na stoisku.
 • Wykonanie modernizacji stacji załadunku i oczyszczania ziemniaka.
 • Zaprojektowanie i wykonanie instalacji dozowania i magazynowania produktów sypkich.
 • Wykonanie projektu technologicznego transportu maltitolu.
 • Wykonanie instalacji do załadunku cystern skrobią.
 • Wykonanie odpiaszczacza miazgi ziemniaczanej.
 • Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego krzemionki  i sadzy.
 • Wykonanie stacji rozładunku pigmentu.
 • Wykonanie zbiorników mleczka skrobiowego.
 • Wykonanie stacji rozładunku worków big bag.
 • Wykonanie zmiany źródła ciepła przy suszarce pneumatyczne.
 • Wykonanie linii wiążącej do warzyw okopowych.
 • Wykonanie myjki parowej.
 • Wykonanie pompy Fullera.

2016

 • Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych Symas 2016
 • Prezentacje na Seminarium workShops: Suszenie produktów sypkich. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Mieczysław Mysakowski
 • Uczestnictwo w Specjalistycznych targach Powtech 2016 w Norymberdze.  Prezentacja firmy na stoisku.
 • Wykonanie łuszczarki do ziarna sezamowego.
 • Wykonanie Skrubera Venturiego.
 • Wykonanie instalacji do rozładunku, magazynowania i transportu cukru.
 • Przeprowadzenie modernizacji instalacji kruszenia i dozowania węgla.
 • Wykonanie suszarni rozpyłowej.
 • Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego.
 • Wykonanie projektu instalacji do produkcji proszku ze skorupek jaj
 • Wykonanie projektu ustawienia urządzeń do transportu rolek papieru.
 • Wykonanie instalacji dozowania produktów sypkich.
 • Wykonanie silosu skrobi o pojemności 10 000 ton.

2015

 • Wykonanie instalacji technologicznej produkcji środków czystości.
 • Wykonanie suszarki ze schładzarką.
 • Wykonanie skrubera.
 • Wykonanie stacji przygotowania impregnatów.
 • Zaprojektowanie tunelu do parowania pierogów oraz myjki automatycznej do siatek wędzarniczych
 • Wykonanie pasteryzatora soków.
 • Wykonanie części technologicznej instalacji CIP na linii ketchupowej.

2014

 • Wykonanie systemu opróżniania worków typu big bag.
 • Wykonanie instalacji mieszania proszków w przemyśle piekarniczym.
 • Wykonanie suszarki taśmowej do suszenia brykietu z węgla drzewnego.
 • Wykonanie mieszarki poziomowej wstęgowej.
 • Wykonanie linii do produkcji mieszanek paszowych.
 • Wykonanie pasteryzatora miazgi sezamowej.
 • Wykonanie linii do produkcji wkładów do papierosów elektronicznych.

2013

 • Uczestnictwo w Specjalistycznych targach Powtech- Norymberga – Prezentacja firmy na stoisku.
 • Uczestnictwo w Specjalistycznych targach SyMas Kraków- Prezentacja firmy na stoisku i seminaria.
 • Prezentacja na Seminarium SyMas: Hermetyczne linie mieszania i konfekcjonowania z zastosowaniem nowoczesnych systemów połączeń. Mysak Group Sp. z o.o., Dariusz Kryszak, Tymoteusz Mysakowski
 • Wykonanie projektu i realizacja 3-ch linii do mieszania produktów sypkich.
 • Wykonanie projektu linii do kruszenia wiórów węglowych.
 • Wykonanie projektu i montaż układu transportu pneumatycznego wyrobów ekstradowanych.

2012

 • Wykonie projektu i specjalistycznych urządzeń do badawczej stacji: Termiczna przeróbka węgla.
 • Wykonanie pompy Fullera.
 • Wykonanie stacji przygotowania składników do produkcji mieszanek spożywczych.
 • Wykonanie i analiza zagrożenia wybuchem (ATEX) dla stanowisk pracy w cukrowni.
 • Wykonanie podnośnika kubełkowego do ziemniaków.
 • Projekt i wykonanie instalacji do produkcji syropu czekoladowego o wysokiej zawartości suchej masy.
 • Modernizacja układu transportu i magazynowania cukru.
 • Projekt i realizacja instalacji do przygotowania impregnatów w przemyśle chemicznym.
 • Wykonanie specjalistycznej mieszarki  do produktów sypkich na indywidualne wymagania.
 • Wykonanie układu podnoszenia paleto-pojemników.
 • Wykonanie automatycznego układu dozowania sosów.

2011

 • Projekt i instalacja pakowania do drożdży.
 • Wykonanie projektu instalacji mieszania mieszanek dla przemysłu paszowego  – zastosowano urządzenia eliminujące wady dotychczasowego procesu.
 • Wykonanie prototypowej instalacji do granulacji ciągłej proszków.
 • Wykonanie prasy do formowania lizawek.
 • Wykonanie stacji nadawczej i instalacji automatycznego próbnika do przesyłu kawy.
 • Wykonanie suszarni do paliw alternatywnych.
 • Wykonanie automatycznej pakowaczki w worki Big-Bag.
 • Wykonanie instalacji do czekolady.
 • Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego skrobi.
 • Wykonanie instalacji odpylania ,,kuchni”.
 • Wykonanie automatycznej myjki do skrzyniopalet.

2010

 • Artykuł pt. Linia mieszania produktów sypkich – opublikowany w Czasopiśmie fachowym- CUKIERNICTWO i PIEKARNICTWO.
 • Projekt instalacji silosu do cukru wraz układem transportu pneumatycznego i dwoma systemami dozującymi.
 • Instalacja mieszania agresywnych środków chemicznych do przygotowania produkcji baterii i ogniw kwasowych.

2009

 • Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Powder and Bulk ‚Materiały Sypkie i Masowe’, zorganizowana przez redakcję czasopisma Powder&Bulk- referat : Systemy Big-Bag.

2008

 • Artykuł w czasopiśmie fachowym ,, Powder & Bulk nr 2/2008 w dziale Nowości rynkowe –PRZESIEWACZ CYLNDRYCZNY (ROTACYJNY) RP-250.
 • Artykuł w czasopiśmie fachowym ,, Powder & Bulk nr 3/2008 w dziale Nowości rynkowe –STACJA Big-Bag do rozładunku surowca.

2007

 • Montaż wytwórni pasz.
 • Wykonanie specjalistycznej myjki do paleto pojemników w przemyśle rybnym.
 • Wykonanie projektu technicznego zakładu produkcji pasz z odpadów przemysłu spożywczego – Innowacyjna technologia.

2006

 • Wykonanie projektu budowy linii płatków ziemniaczanych.
 • Wykonanie projektu technicznego transportu pneumatycznego cukru.
 • Wykonanie projektu technicznego, oraz przeniesienie i uruchomienie linii białka ziemniaczanego.
 • Montaż instalacji do syropu skrobiowego.
 • Wykonanie bębnów do powlekania mokrego i suchego.
 • Wykonanie układów rekuperacji ciepła w suszarkach – 6 kpl.
 • Wykonanie wywrotnic samochodowych na indywidualne wymagania Klienta.
 • Wykonanie higienicznego i bezpyłowego układu 4 sztuk stanowisk Big- Bag wraz z układem dozowania.

2005

 • Wykonanie projektów rurociągów i instalacji do transportu czekolady.
 • Projekt instalacji centralnego odkurzania wraz z zabezpieczeniem ATEX.
 • Rozbudowa suszarki 3-taśmowej, zadaniem było zwiększenie wydajności bez zmiany parametrów i technologii suszenia wyrobów ekstradowanych.
 • Wykonanie kilku projektów modernizacji działu krochmalni wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę.
 • Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego płatków.
 • Wykonanie instalacji tłumienia wybuchów w silosie mąki i cukru.
 • Wykonanie ,,małej krochmalni” w celu odzysku skrobi z odpadów ziemniaczanych – unikalne rozwiązania.
 • Wykonanie instalacji do prażenia ziarna sezamowego.
 • Wykonanie przecieraka do wyrównania granulacji pasz o bardzo dużej wydajności.
 • Wykonanie specjalnego odpylacza do soli.

 2004

 • Zarejestrowanie i rozpoczęcie działalności w formie organizacyjnej pod nazwą firmy MYSAK.
 • Opracowanie oryginalnej konstrukcji, specjalistycznej suszarki pulsofluidalnej, oraz wykonanie i uruchomienie kilku sztuk.

 2000

 • Analiza i pomiary suszarki taśmowej do kostki ziemniaczanej oraz projekt modernizacji. Celem było zwiększenie wydajności istniejącej suszarki.

1999

 • Projekt i nadzór nad realizacją zakładu mieszanek piekarniczych. Wykonano 3 niezależne linie produkcyjne.

1998

 • Projekt pilotowej instalacji do produkcji lepiszcza skrobiowego – nadzór nad wykonaniem, montażem i uruchomieniem. Lepiszcz skrobiowy jest produktem hydrolizy skrobi (surowca skrobiowego). Surowcem skrobiowym jest skrobia zbożowa wydobyta z maki zbożowej lub śruty zbożowej , a zwłaszcza pochodzenia żytniego. Pozostałe składniki to: woda, ług sodowy, perhydrol. Projekt zawierał projekt instalacji oraz projekty konstrukcyjne indywidualnych urządzeń technologicznych jak:
  • reaktory
  • mieszadła
  • dozowniki

Jeżeli interesują Państwa szczegóły, prosimy o kontakt.


 1997

 • Projekt oddziału odzysku białka ziemniaczanego wraz z nadzorem nad realizacją.

 1996

 • Projekt syropiarni Pepsi-Cola do możliwości produkcji napojów bezalkoholowych.

 1995

 • Projekty instalacji osłonowania olejów jadalnych (osłona gazami obojętnymi).

1991

 • Własna działalność gospodarcza. Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego i konstruowanie maszyn spożywczych.
 • Uczestnictwo w Projektowaniu  nowego zakładu przerobu ziemniaka na chipsy, frytki, płatki, granulat i snaksy, jako zagospodarowanie zatrzymanej budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu.
 • Obiektem pomocniczym był projekt i realizacji przechowalni ziemniaków w postaci skrzynio-palet.

 1986

 • Uzyskanie wzoru użytkowego nr 41108 w Polskim Urzędzie Patentowym, p.t. NAGRZEWNICA SEGMENTOWA POWIETRZA ZWŁASZCZA DO SUSZAREK.

 1985

 • Opracowanie innowacyjnej nagrzewnicy parowej do suszarek pozwalającej na  łatwe diagnozowanie przecieków, bez utrudnionego demontażu.ro

Uwaga: Projekty i realizacje były prowadzone w zespołach z angażowaniem osób z różnych firm.