Mała krochmalnia

Mała krochmalnia

Wykonano instalację „małej krochmalni”. Wykonano instalację do odzysku skrobi z odpadów ziemniaczanych i wód płuczących.

Na instalacji można realizować następujące procesy technologiczne:

  • odwodnienie
  • roztarcie
  • 2-stopniowe wymycie
  • odwadnianie wycierki

Instalacja pozwala na odzysk skrobi z odpadów i zagospodarowanie przez dalszy przerób na syrop skrobiowy.