Uwaga: Projekty i realizacje były prowadzone w zespołach z angażowaniem osób z różnych firm.

1985

Opracowanie innowacyjnej nagrzewnicy parowej do suszarek pozwalającej łatwe diagnozowanie przecieków, bez utrudnionego demontażu.

1986

Uzyskanie wzoru użytkowego nr 41108 w Polskim Urzędzie Patentowym, p.t. NAGRZEWNICA SEGMENTOWA POWIETRZA ZWŁASZCZA DO SUSZAREK.

1991

Własna działalność gospodarcza. Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego i konstruowanie maszyn spożywczych.

Uczestnictwo w Projektowaniu  nowego zakładu przerobu ziemniaka na chipsy, frytki, płatki, granulat i snaksy, jako zagospodarowanie zatrzymanej budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

Obiektem pomocniczym był projekt i realizacji przechowalni ziemniaków w postaci skrzynio-palet.

1995

Projekty instalacji osłonowania olejów jadalnych (osłona gazami obojętnymi)

1996

Projekt syropiarni Pepsi-Cola do możliwości produkcji napojów bezalkoholowych

1997

Projekt oddziału odzysku białka ziemniaczanego wraz z nadzorem nad realizacją

1998

Projekt pilotowej instalacji do produkcji lepiszcza skrobiowego – nadzór nad wykonaniem, montażem i uruchomieniem. Lepiszcz skrobiowy jest produktem hydrolizy skrobi ( surowca skrobiowego). Surowcem skrobiowym jest skrobia zbożowa wydobyta z maki zbożowej lub śruty zbożowej , a zwłaszcza pochodzenia żytniego. Pozostałe składniki to: woda, ług sodowy, perhydrol. Projekt zawierał projekt instalacji oraz projekty konstrukcyjne indywidualnych urządzeń technologicznych jak:

  • reaktory
  • mieszadła
  • dozowniki

Jeżeli interesują Państwa szczegóły, prosimy o kontakt.

1999

Projekt i nadzór nad realizacją zakładu mieszanek piekarniczych. Wykonano 3 niezależne linie produkcyjne

2000

Analiza i pomiary suszarki taśmowej do kostki ziemniaczanej oraz projekt modernizacji. Celem było zwiększenie wydajności istniejącej suszarki.

2004

Zarejestrowanie i rozpoczęcie działalności w formie organizacyjnej pod nazwą firmy MYSAK.

Opracowanie oryginalnej konstrukcji , specjalistycznej suszarki typu pulsofluidalnej, oraz wykonanie i uruchomienie kilku sztuk.

suszarnie pulsofluidalne

2005

Wykonanie projektów rurociągów i instalacji do transportu czekolady.

Projekt instalacji centralnego odkurzania wraz z zabezpieczeniem ATEX

Rozbudowa suszarki 3-taśmowej, zadaniem było zwiększenie wydajności bez zmiany parametrów i technologii suszenia wyrobów ekstradowanych.

Wykonanie kilku projektów modernizacji działu krochmalni wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

małą krochmalnia

Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego płatków.

Wykonanie instalacji tłumienia wybuchów w silosie mąki i cukru.

Wykonanie ,,małej krochmalni” w celu odzysku skrobi z odpadów ziemniaczanych – unikalne rozwiązania.

Wykonanie instalacji do prażenia ziarna sezamowego.

Wykonanie przecieraka do wyrównania granulacji pasz o bardzo dużej wydajności.

Wykonanie specjalnego odpylacza do soli.

2006

Wykonanie projektu budowy linii płatków ziemniaczanych.

Wykonanie projektu technicznego transportu pneumatycznego cukru.

Wykonanie projektu technicznego, oraz przeniesienie i uruchomienie linii białka ziemniaczanego.

Montaż instalacji do syropu skrobiowego.

Wykonanie bębnów do powlekania mokrego i suchego.

Wykonanie układów rekuperacji ciepła w suszarkach– 6 kpl.

Wykonanie wywrotnic samochodowych na indywidualne wymagania Klienta.

Wykonanie higienicznego i bezpyłowego układu 4 sztuk stanowisk Big- Bag wraz z układem dozowania.

2007

Montaż wytwórni pasz.

Wykonanie specjalistycznej myjki do paleto pojemników w przemyśle rybnym.

Wykonanie projektu technicznego zakładu produkcji pasz z odpadów przemysłu spożywczego – Innowacyjna technologia.

2008

Artykuł w czasopiśmie fachowym ,, Powder & Bulk nr 2/2008 w dziale Nowości rynkowe –PRZESIEWACZ CYLNDRYCZNY (ROTACYJNY) RP-250.przesiewacz cylindryczny rotacyjny

Artykuł w czasopiśmie fachowym ,, Powder & Bulk nr 3/2008 w dziale Nowości rynkowe –STACJA Big-Bag do rozładunku surowca.stacja big-bag do rozladunku surowca

2009

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Powder and Bulk ‚Materiały Sypkie i Masowe’, zorganizowana przez redakcję czasopisma Powder&Bulk- referat : Systemy Big-Bag.

2010

Artykuł pt. Linia mieszania produktów sypkich – opublikowany w Czasopiśmie fachowym- CUKIERNICTWO i PIEKARNICTWO.

Projekt instalacji silosu do cukru wraz układem transportu pneumatycznego i 2-ma systemami dozującymi.

Instalacja mieszania agresywnych srodków chemicznych do przygotowania produkcji baterii i ogniw kwasowych.

2011

Projekt i instalacja pakowania do drożdży.

Wykonanie projektu i instalacji mieszania  mieszanek dla przemysłu paszowego – zastosowano urządzenia eliminujące wady dotychczasowego procesu.

mieszanie dodatków do pasz

Wykonanie prototypowej instalacji do granulacji ciągłej proszków.

granulacja ciągła proszów chemicznych

Wykonanie prasy do formowania lizawek.

Wykonanie stacji nadawczej i instalacji automatycznego próbnika do przesyłu kawy.

Wykonanie suszarni do paliw alternatywnych.

Wykonanie automatycznej pakowaczki w worki Big-Bag.

Wykonanie instalacji do czekolady.

Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego skrobi.

Wykonanie instalacji odpylania ,,kuchni”.

kuchnia

Wykonanie automatycznej myjki do skrzynio palet.

2012

Wykonie projektu i specjalistycznych urządzeń do badawczej stacji: Termiczna przeróbka węgla.

Wykonanie pompy Fullera.

Wykonanie stacji przygotowania składników do produkcji mieszanek spożywczych.

Wykonanie i analiza zagrożenia wybuchem (ATEX) dla stanowisk pracy w cukrowni.

Wykonanie podnośnika kubełkowego do ziemniaków.

Projekt i wykonanie instalacji do produkcji syropu czekoladowego o wysokiej zawartości suchej masy.

Modernizacja układu transportu i magazynowania cukru.

Projekt i realizacja instalacji do przygotowania impregnatów w przemyśle chemicznym.

Wykonanie specjalistycznej mieszarki  do produktów sypkich na indywidualne wymagania.

Wykonanie układu podnoszenia paleto pojemników.

Wykonanie automatycznego układu dozowania sosów.

2013

Uczestnictwo w Specjalistycznych targach Powtech- Norymberga – Prezentacja firmy na stoisku.

Uczestnictwo w Specjalistycznych targach Symas Kraków- Prezentacja firmy na stoisku i seminaria.

Prezentacja na Seminarium SYmas:

Hermetyczne linie mieszania i konfekcjonowania z zastosowaniem nowoczesnych systemów połączeń
Mysak Group Sp. z o.o., Dariusz Kryszak, Tymoteusz Mysakowski

Wykonanie projektu i realizacja 3-ch linii do mieszania produktów sypkich.

Wykonanie projektu linii do kruszenia wiórów weglowych.

Wykonanie projektu i montaż układu transpotu pneumatycznego wyrobów ekstradowanych.