Przesiewacz bębnowy

Przesiewacz bębnowy

Zastosowanie Przesiewacz bębnowy to urządzenie, które służy do przesiewania produktu o różnej wielkości frakcji takich jak pasze, ziarna, proszki, itp. produkty. Opis Podstawowymi elementami składowymi przesiewacza bębnowego są: korpus, sito bębnowe, rura zasypowa, część łożyskowa, napęd przesiewacza, wysyp rozdzielacz dwudrogowy, wysyp odpadu. Przesiewacz jest wyposażony w bęben obrotowy wykonany z sita. Surowiec dostarczany jest do […]

Obieraczka prętowa

Zastosowanie Obieraczka prętowa to urządzenie przeznaczone do zdejmowania naskórka z ziemniaków uprzednio wstępnie uparowanych. Opis Podstawowymi elementami obieraczki są: korpus, bęben prętowy, obudowa, napęd bębna, natrysk. Zespoły które mają kontakt z surowcem są wykonane ze stali kwasoodpornej. Zasadniczą częścią obieraczki jest bęben prętowy. Ziemniaki po wstępnym, zewnętrznym uparowaniu podawane są do obracającego się bębna. W […]

Granulator bębnowy

Zastosowanie: Granulator bębnowy przeznaczony jest do granulacji materiałów sypkich takich jak proszki i pyły. Granulacja odbywa się w procesie ciągłym. Opis maszyny: Granulator bębnowy posiada obrotowy, podparty na czterech rolkach, cylindryczny zbiornik, który nachylony jest do poziomu pod niewielkim kątem 2-5°. Granulator zbudowany jest z podstawy stałej, ramy wahliwej, w której umieszczony jest bęben oraz […]