Przesiewacz bębnowy

Przesiewacz bębnowy

Przesiewacz bębnowy

Zastosowanie
Przesiewacz bębnowy to urządzenie, które służy do przesiewania produktu o różnej wielkości frakcji takich jak pasze, ziarna, proszki, itp. produkty.

Opis
Podstawowymi elementami składowymi przesiewacza bębnowego są:

  • korpus,
  • sito bębnowe,
  • rura zasypowa,
  • część łożyskowa,
  • napęd przesiewacza,
  • wysyp rozdzielacz dwudrogowy,
  • wysyp odpadu.

Przesiewacz jest wyposażony w bęben obrotowy wykonany z sita. Surowiec dostarczany jest do środka obrotowego sita przez rurę zasypową gdzie następuje oddzielenie produktu. Pożądany produkt przelatuje przez sito i wpada do wysypu, może to być zbiornik lub pojemnik w zależności od technologii. Odpad jest transportowany przez zwoje umieszczone w bębnie i wysypywany przez wysyp odpadu.

Dane techniczne*

Średnica nominalna sita DN700
Króciec zasypowy 390x225mm
Kanał wylotowy 690x430mm
Kanał odpadu 300x250mm

Wymiary gabarytowe

  • długość: 2100mm
  • szerokość: 1050mm
  • wysokość: 1200mm

* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.