Stacja do produkcji impregnatu

Stacja do produkcji impregnatu

Wykonanie stacji do produkcji impregnatu.

Wykonanie pełnej stacji pozwalającej na przygotowanie specjalistycznego impregnatu zastosowanego w przemyśle gumowym.