Impregnate production station

Impregnate production station

Wykonanie stacji do produkcji impregnatu.

Wykonanie pełnej stacji pozwalającej na przygotowanie specjalistycznego impregnatu zastosowanego w przemyśle gumowym.