Wykonanie i dostawa

Wykonanie i dostawa

Produkowane przez nas linie technologiczne, ich parametry, konfiguracje urządzeń i konstrukcje są każdorazowo dostosowywana do potrzeb Klienta decydującego się na skorzystanie z naszych usług. To między innymi dlatego cieszymy się dużym uznaniem wśród nieustannie rosnącej grupy użytkowników naszych linii produkcyjnych.

Firma  Mysak Group Sp. z o.o. sp.k. oferuje produkcję:

– instalacji na potrzeby transportu i rozładunku surowców z zakresu przemysłu spożywczego, chemii gospodarczej, chemii przemysłowej,

– instalacji dozowania, porcjowania i ważenia procesowego produktów sypkich oraz płynnych,

– instalacji dla wydajnego dozowania surowca, instalacji objętościowych i wagowych układów dozujących,

– instalacji mechanicznego transportu wewnątrzzakładowego,

– instalacji transportu pneumatycznego,

– stację rozładunku produktów z opakowań typu worki 25kg, worki Big Bag, beczki, paletopojemniki, zbiorniki itp.

– stację rozładunku produktów typu wywrotnice samochodowe, kosze zasypowe, autocysterny, mąkowozy itp.

– instalacji mieszania produktów spożywczych i chemicznych,

– instalacji na potrzeby mieszania substancji z zakresu chemii organicznej i przemysłowej,

–  instalacji suszenia produktów,

– instalacji obróbki termicznej produktów,

– instalacji na potrzeby magazynowania surowców zgodnie z wymaganiami sanepidu, zasadami bhp , zapewniając im bezpieczeństwo i optymalne warunki przechowywania,

– instalacji przeznaczonych do półautomatycznego i automatycznego pakowania produktów,

– instalacji dla pakowania Big Bag,

– instalacji dla pakowania w worki 5-25kg,

– instalacji aspiracji,

– instalacji dla aspiracji obejmującej odpylanie, usuwanie pary wodnej oraz chłodzenie surowca, pomieszczeń, maszyn i urządzeń,

– instalacji CIP (centralne instalacje myjące),

– instalacji dla mieszania mąk, dodatków piekarniczych i pasz,

– instalacji na potrzeby piekarni i ciastkarni,

– instalacji umożliwiające gospodarowanie odpadami,

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Urządzenia, maszyny i linie technologiczne dostarczmy do miejsca przeznaczania dotrzymując ustalonych wcześniej warunków w zakresie ilości, jakości oraz  terminu realizacji. Przywiązujemy najwyższą wagę  do rzetelności wykonanych usług, zasad BHP oraz oznakowania i opakowania produktu podczas transportu.