Wykonanie i dostawa

Wykonanie i dostawa

Wykonanie i dostawa instalacji technologicznych

Produkowane przez nas linie technologiczne, ich parametry, konfiguracje urządzeń i konstrukcje są każdorazowo dostosowywana do potrzeb Klienta decydującego się na skorzystanie z naszych usług. To między innymi dlatego cieszymy się dużym uznaniem wśród nieustannie rosnącej grupy użytkowników naszych linii produkcyjnych.

Firma  Mysak Group Sp. z o.o. sp.k. oferuje produkcję:

 • instalacji na potrzeby transportu i rozładunku surowców z zakresu przemysłu spożywczego, chemii gospodarczej, chemii przemysłowej,
 • instalacji dozowania, porcjowania i ważenia procesowego produktów sypkich oraz płynnych,
 • instalacji dla wydajnego dozowania surowca, instalacji objętościowych i wagowych układów dozujących,
 • instalacji mechanicznego transportu wewnątrzzakładowego,
 • instalacji transportu pneumatycznego,
 • stację rozładunku produktów z opakowań typu worki 25kg, worki Big Bag, beczki, paletopojemniki, zbiorniki itp.
 • stację rozładunku produktów typu wywrotnice samochodowe, kosze zasypowe, autocysterny, mąkowozy itp.
 • instalacji mieszania produktów spożywczych i chemicznych,
 • instalacji na potrzeby mieszania substancji z zakresu chemii organicznej i przemysłowej,
 • instalacji suszenia produktów,
 • instalacji obróbki termicznej produktów,
 • instalacji na potrzeby magazynowania surowców zgodnie z wymaganiami sanepidu, zasadami bhp , zapewniając im bezpieczeństwo i optymalne warunki przechowywania,
 • instalacji przeznaczonych do półautomatycznego i automatycznego pakowania produktów,
 • instalacji dla pakowania Big Bag,
 • instalacji dla pakowania w worki 5-25kg,
 • instalacji aspiracji,
 • instalacji dla aspiracji obejmującej odpylanie, usuwanie pary wodnej oraz chłodzenie surowca, pomieszczeń, maszyn i urządzeń,
 • instalacji CIP (centralne instalacje myjące),
 • instalacji dla mieszania mąk, dodatków piekarniczych i pasz,
 • instalacji na potrzeby piekarni i ciastkarni,
 • instalacji umożliwiające gospodarowanie odpadami.

 

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu 

Urządzenia, maszyny i linie technologiczne dostarczmy do miejsca przeznaczania dotrzymując ustalonych wcześniej warunków w zakresie ilości, jakości oraz  terminu realizacji. Przywiązujemy najwyższą wagę  do rzetelności wykonanych usług, zasad BHP oraz oznakowania i opakowania produktu podczas transportu.