Rozworkowywacz – stacja opróżniania worków

Rozworkowywacz – stacja opróżniania worków

Rozworkowywacz – stacja opróżniania worków

Zastosowanie

Rozworkowywacz to urządzenie przeznaczone do opróżniania worków z materiałów sypkich z worków, eliminujące możliwość zapylenia stanowiska pracy. Rozworkowywacz znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz w przemysłach pokrewnych.

Opis

Stacja opróżniania worków jest konstrukcją samonośną z lejem zasypowym. Nad lejem zasypowym znajduje się
krata lub sito uniemożliwiająca przedostanie się ciałom obcym. Stacja jest wyposażona w wewnętrzny filtr z wentylatorem lub króciec do podłączenia do układu odpylania.
Całość zamykana jest pokrywą, której podnoszenie ułatwiają sprężyny gazowe. W zależności od zastosowania stacja może być wykonana w segmentowej konstrukcji ułatwiającej montaż lub w formie higienicznej. Istnieje możliwość wykonania stacji wielostanowiskowej.

Dane techniczne

Podstawowe elementy stacji rozworkowywania:
• lej zasypowy z dolnym kołnierzem,
• korpus rozładowczy z pokrywą,
• krata lub sito osadcze,
• filtr odpylający lub króciec aspiracyjny,
• wyposażenie dodatkowe typu: wibracja sita, czujniki poziomu, grzybki aeracyjne, odbijaki pneumatyczne, rygiel pokrywy.

* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.