Linia do produkcji proszku ze skorupek jaj

Linia do produkcji proszku ze skorupek jaj

Linia do produkcji proszku ze skorupek jaj

Zastosowanie

Linia do produkcji proszku ze skorupek jaj może być wykorzystywana w przemyśle spożywczym do produkcji suplementów diety bogatych w dobrze przyswajalny wapń.

Opis

W zależności od sposobu dostarczenia, skopki jaj są rozpakowywane i podawane na stanowisko mycia, gdzie są myte ciśnieniowo, a następnie płukane ciepłą wodą. Po odwirowaniu trafiają do młyna, gdzie ulegają wstępnemu rozdrobieniu, które wspomaga następne procesy: suszenie i sterylizację. Skorupki jaj suszone i sterylizowane są z wykorzystaniem suszarni ślimakowej, a proces mielenia odbywa się w młynie sitowym.
Rozdrobnione skorupki transportowane są do zbiornika buforowego i pakowane do worków typu big bag lub worków 25 kg.

Dane techniczne*

Linia do produkcji proszku ze skorupek jaj składa się z poniższych układów:

• Stacji rozładunku surowca
• Stanowiska mycia surowca
• Stacja odwirowania surowca
• Suszarni ślimakowej
• Młyna do mielenia skorupek
• Stacji pakowania produktu.