Linia do produkcji modyfikatów skrobiowych

Linia do produkcji modyfikatów skrobiowych

Linia do produkcji modyfikatów skrobiowych

Zastosowanie

Linia do produkcji modyfikatów skrobiowy wykorzystana jest na szeroką skale w przemyśle spożywczym. Modyfikacja skrobi pozwala na uzyskanie produktów, które tworzą roztwory o pożądanych parametrach fizykochemicznych takich jak lepkość, klarowność, a także pozwala nadać skrobi zdolność do pęcznienia czy rozpuszczania w zimnej wodzie.

Opis

Do produkcji skrobi modyfikowanych jako surowca używa się mleczko skrobiowe. Mleczko skrobiowe ogrzewane jest w reaktorze , następnie dodawany jest czynnik sieciujący  Po zakończeniu reakcji roztwór poddaje się procesowi neutralizacji, a mleczko kieruje się na odwadniacz. Następnie przygotowywany jest roztwór skrobi, który podawany procesowi suszenia, odsiewania i pakowania.

Dane techniczne:

Linia do produkcji modyfikatów skrobiowych E 1422 składa się z :

  • Silosu – zbiornika mączki
  • Stacji odwadniania
  • Układu transportowego
  • Suszarni pneumatycznej
  • Stacji przesiewania i pakowania

*Poszczególne etapy i elementy linii technologicznej mogą różnić się w zależności od rodzaju modyfikatu. Wykonanie poszczególnych elementów linii jest każdorazowo dostosowywane do potrzeb Klienta.