Innowacyjny Przenośnik Rynnowy KRYS dla produktów delikatnych już w sprzedaży

Innowacyjny Przenośnik Rynnowy KRYS dla produktów delikatnych już w sprzedaży

Innowacyjny Przenośnik Rynnowy KRYS dla produktów delikatnych już w sprzedaży

Dynamiczny wzrost produkcji, który charakteryzuje rozwój współczesnego przemysłu spożywczego, wymaga systematycznego podnoszenia poziomu organizacji i automatyzacji procesów wytwórczych. Dotyczy to również stanu organizacji oraz systemu transportu wewnątrzzakładowego, który musi zapewniać ciągłość dostaw surowców oraz odbioru produktów gotowych. System musi być ściśle powiązany z istniejącą produkcją oraz pozwalać na szybką reorganizację procesu technologicznego w zależności od potrzeb produkcyjnych. Niezależnie od wielkości zakładu i wielkości produkcji, odpowiedni dobór urządzeń transportujących decyduje w dużym stopniu o wydajności i sprawności linii produkcyjnych.

Wyzwaniem technologicznym w przemyśle spożywczym jest transport produktów delikatnych (m.in. owoce miękkie, muesli, chipsy etc.), podatnych na uszkodzenia mechaniczne, które niszcząc surowiec/półprodukt, zmuszają do jego wycofania z linii technologicznej. Dodatkowo pojawiające się mikropęknięcia w strukturze surowca zwiększają koszty produkcji, gdyż przyspieszają niszczenie produktu w kolejnych etapach procesu technologicznego, a w konsekwencji wymagają ze strony producenta usunięcia wadliwego produktu z oferty, po zakończonym cyklu produkcyjnym.

Przeprowadzone próby technologiczne oraz symulacje potwierdzają zalety stosowania innowacyjnego przenośnika rynnowego KRYS.  Ruch produktu odbywa się w płaszczyźnie równoległej do powierzchni rynny. Szczegółowy opis ruchu produktu dostępny jest artykule opublikowanym w czasopiśmie Processes (https://www.mdpi.com/2227-9717/8/11/1489). Dzięki zastosowaniu przenośnika rynnowego KRYS możliwy jest transport produktów delikatnych w sposób bezpieczny zarówno dla struktury produktu jak i dla higieny procesu produkcyjnego.

Innowacyjny przenośnik rynnowy KRYS jest już dostępny w ofercie firmy Mysak Group. Wielkość maszyny (długość oraz szerokość rynny) będzie zależna od wydatku masowego transportowanego materiału sypkiego takiego jak owoce miękkie, muesli, chipsy etc.