The innovative KRYS Gutter Conveyor for delicate products already on sale

The innovative KRYS Gutter Conveyor for delicate products already on sale

The innovative KRYS Gutter Conveyor for delicate products already on sale

Dynamiczny wzrost produkcji, który charakteryzuje rozwój współczesnego przemysłu spożywczego, wymaga systematycznego podnoszenia poziomu organizacji i automatyzacji procesów wytwórczych. Dotyczy to również stanu organizacji oraz systemu transportu wewnątrzzakładowego, który musi zapewniać ciągłość dostaw surowców oraz odbioru produktów gotowych. System musi być ściśle powiązany z istniejącą produkcją oraz pozwalać na szybką reorganizację procesu technologicznego w zależności od potrzeb produkcyjnych. Niezależnie od wielkości zakładu i wielkości produkcji, odpowiedni dobór urządzeń transportujących decyduje w dużym stopniu o wydajności i sprawności linii produkcyjnych.

Wyzwaniem technologicznym w przemyśle spożywczym jest transport produktów delikatnych (m.in. owoce miękkie, muesli, chipsy etc.), podatnych na uszkodzenia mechaniczne, które niszcząc surowiec/półprodukt, zmuszają do jego wycofania z linii technologicznej. Dodatkowo pojawiające się mikropęknięcia w strukturze surowca zwiększają koszty produkcji, gdyż przyspieszają niszczenie produktu w kolejnych etapach procesu technologicznego, a w konsekwencji wymagają ze strony producenta usunięcia wadliwego produktu z oferty, po zakończonym cyklu produkcyjnym.

Przeprowadzone próby technologiczne oraz symulacje potwierdzają zalety stosowania innowacyjnego przenośnika rynnowego KRYS.  Ruch produktu odbywa się w płaszczyźnie równoległej do powierzchni rynny. Szczegółowy opis ruchu produktu dostępny jest artykule opublikowanym w czasopiśmie Processes (https://www.mdpi.com/2227-9717/8/11/1489). Dzięki zastosowaniu przenośnika rynnowego KRYS możliwy jest transport produktów delikatnych w sposób bezpieczny zarówno dla struktury produktu jak i dla higieny procesu produkcyjnego.

Innowacyjny przenośnik rynnowy KRYS jest już dostępny w ofercie firmy Mysak Group. Wielkość maszyny (długość oraz szerokość rynny) będzie zależna od wydatku masowego transportowanego materiału sypkiego takiego jak owoce miękkie, muesli, chipsy etc.