Nasze realizacje

Suszarnie pulsofluidalne

Wykonanie instalacji suszarń pulsofluidalnych.

Wykonano projekty techniczne oraz kilka instalacji nowatorskich suszarń pulsofluidalnych.

Zastosowano następujące ciekawe i unikalne rozwiązania techniczne:

– podnoszone i uszczelniane pneumatycznie sito

-mycie sita po każdym cyklu suszenia

-dodatkowe odsączanie wody z surowca przed procesem suszenia

-rekuperację ciepła