Suszarnie rozpyłowe

Suszarnie rozpyłowe

Suszarnie rozpyłowe

Zastosowanie

Suszarnie rozpyłowe są wykorzystywane w procesie suszenia, odwadniania substancji znajdujących się w roztworze lub układzie koloidalnym. Surowiec może mieć postać pasty lub cieczy, a produktem suszenia jest drobny proszek, pył lub aglomerat. Suszarnia rozpyłowa znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Opis

Zasada działania suszarni rozpyłowej opiera się na rozpylaniu przez atomizer płynnego surowca wewnątrz komory suszenia, do której jednocześnie dostarczane jest gorące powietrze. Kontakt rozpylonego surowca z czynnikiem suszącym powoduje gwałtowne odparowanie rozpuszczalnika. Produkt w postaci drobnego proszku opada na dno komory suszenia. Wysuszony produkt oddzielany jest od powietrza w baterii cyklonów, a następnie pakowany w worki. Powietrze po suszarni przed wyrzuceniem do atmosfery zostaje oczyszczone w filtrze workowym.

Dane techniczne*

Podstawowe elementy suszarni  to:

  • Układ dozowania produktu
  • Komora suszenia z zespołem cyklonów
  • Układ pakowania
  • System aspiracji
  • Zabezpieczenia ATEX

 

* Parametry technologiczne, konfiguracje urządzeń i konstrukcja jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta.