Suszarnia pneumatyczna

Suszarnia pneumatyczna

Suszarnia pneumatyczna

Zastosowanie

Suszarnia pneumatyczna przeznaczona jest do suszenia surowców w sposób ciągły. Suszarnia ta znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym i chemicznym. Wykorzystana może być do suszenia produktów proszkowych jak również granulatów.

Opis

Budowa suszarni oraz elementy jej wyposażenia zawsze są dostosowywane do suszonego produktu, wydajności procesu oraz warunków lokalizacyjnych i dostępnego źródła ciepła.
Suszarnia pneumatyczna składa się z układów przygotowania powietrza suszącego, dozowania produktu, układu suszącego i odbioru produktu. Powietrze suszące doprowadza się do odpowiednich parametrów za pomocą wentylatorów oraz wymiennika ciepła. W suszarni istnieje możliwość zastosowania różnych źródeł ciepła np. pary wodnej, gazów, oleju termalnego, odzysku ciepła. Surowiec wprowadzany jest do suszarni w sposób ciągły z wykorzystaniem dozownika. W rurociągu suszącym przez specjalną budowę kanału suszącego, surowiec jest rozprowadzany po całym przekroju kanału suszącego, co zapewnia odpowiednie odprowadzanie wilgoci z surowca. Suszenie odbywa się w czasie jego przepływu przez rurociąg suszący. Po
procesie suszenia produkt trafia na cyklony lub filtr workowy, gdzie następuje oddzielenie produktu od powietrza suszącego. Wysuszony produkt może być transportowany na układ chłodzenia i stabilizacji produktu lub do wyznaczonej przez Inwestora lokalizacji.

Dane techniczne
Podstawowe elementy suszarni to:

  • układ dozowania produktu
  • układ podgrzania powietrza,
  • układ suszenia pneumatycznego
  • układ odbioru produktu
  • układ wyrzutu powietrza.

* Parametry technologiczne, konfiguracje urządzeń i konstrukcja jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta.