Zmiana źródła ciepła przy suszarce

Zmiana źródła ciepła przy suszarce

Wykonanie zmiany źródła ciepła przy suszarce pneumatycznej na linii granulatu z parowych nagrzewnic na bezpośrednie podgrzewanie powietrza palnikiem gazowym o mocy 3600 kW.

Zmiana źródła ciepła z parowych nagrzewnic na palnik gazowy zapewnia wysuszenie całego produktu do wymaganej wilgotności przy zachowaniu istniejącego poziomu emisji substancji do atmosfery. Instalacja palnika gazowego jako źródła bezpośredniego ciepła nie powoduje zmian w istniejącym procesie technologicznym. Projektowana zmiana źródła ciepła przewiduje zainstalowanie palnika gazowego za nagrzewnicami parowymi. Rozwiązanie to pozwala na redukcję temperatury powietrza technologicznego linii suszarki pneumatycznej podgrzewanej przez nagrzewnice do wartości temperatury ok.60°C, a tym samym oszczędność energii niezbędnej do uzyskania pary o żądanych parametrach. Jednocześnie pozostawione nagrzewnice parowe stanowią rezerwowe źródło ciepła dla suszarki pneumatycznej.