Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny

Wyprodukowano instalację transportu pneumatycznego składającą się z:

  • urządzenia zasilającego (wentylator/dmuchawa/sprężarka /pompa próżniowa)
  • układu rurociągów wraz z armaturą
  • stacji dozowania produktu (dozowniki celkowe/inżektor/)
  • stacji odbioru produktu (filtr/zbiornik z filtrem)