Stacja naważania surowca

Stacja naważania surowca

Wykonano system przygotowania surowca oraz stacje rozładunku i załadunku big bag w zakładzie produkcji suplementów diety i  odżywek dla sportowców.

System przygotowania surowca został zaprojektowany do pracy w dwóch trybach – rozładunku worków lub rozładunku big bagów – w zależności od potrzeb.

Rozładunek worków pozawala na transport opakowań ze strefy brudnej poprzez przenośnik modularny do strefy czystej. Następnie operator przejmuje worek, rozcina i dozuje zawartość worka do leja załadowczego.

Rozładunek worka Big Bag pozwala na naważanie produktów do opakowań Big Bag. W trakcie dozowania następuje rozdrobnienie brył i kontrolę surowca za pomocą magnesu.