Silos skrobi o pojemności 10 000 ton

Silos skrobi o pojemności 10 000 ton

Wykonanie układu magazynowania skrobi ziemniaczanej obejmującego silos oraz sieć transportu pneumatycznego załadunku i rozładunku.

Wewnątrz silosu znajduje się szyb technologiczny obejmujący dźwig towarowy i klatkę schodową. Równomierne rozprowadzenie produktu zapewnia przenośnik śrubowy poruszający się po obwodzie zbiornika. Przenośnik obracający się w kierunku odwrotnym realizuje proces rozładunku poprzez podanie produktu do pompy Fullera , skąd następuje transport pneumatyczny na zewnątrz silosu.

Silos połączony jest z suszarnią skrobi zapewniającą jego zasilanie produktem oraz działem paczkarni, gdzie po okresie przechowywania następuje pakowanie w opakowania jednostkowe. Silos wykonany jest w konstrukcji stalowej, główny element  konstrukcji– ściany silosu  wykonane są z blach stalowych ocieplanych wełną mineralną i obudowanych z zewnątrz fałdowaną blachą aluminiową. Obiektami stanowiącymi całość z silosem są zewnętrzna klatka schodowa z galeria oraz wewnętrzna wieża komunikacyjna. Średnica silosu wynosi 27 m a  wysokość całkowita 35,74 m. Silos ten jest w stanie pomieścić 10 000 ton skrobi, co czyni go największy silosem skrobiowym na terenie Polski.