Sadza, krzemionka, kreda – linia towarzysząca procesowi produkcji mieszanek gumowych

Sadza, krzemionka, kreda – linia towarzysząca procesowi produkcji mieszanek gumowych

Wykonano  kompleksową linię do przechowania, transportowania, magazynowania i dozowania napełniaczy mineralnych stosowanych  w procesie wulkanizacji.

Do magazynowania produktu służą silosy. Silosy przyporządkowane są różnym rodzajom surowca. Każdy silos jest wyposażony w rurociąg załadowczy wraz z rurociągiem powietrza wspomagającym załadunek  a także w stacje przygotowania powietrza. Silosy są wyposażone w filtr workowy z własnym wentylatorem.

Transport na produkcję realizowany jest za pomocą ciśnieniowych zbiorników transportu pneumatycznego. Silosy wyposażone są w dozowniki celkowe i przenośniki ślimakowe, które dozują produkt do zbiorników transportu pneumatycznego.