Instalacja do mieszania dodatków do pasz

Instalacja do mieszania dodatków do pasz

Wykonanie instalacji do mieszania dodatków do pasz.

Instalacja oparta na zastosowaniu mieszarki szybkiego działania typu „Rapid”.

Rozwiązano problemu oklejania się produktu, oraz wtórnego wykorzystania, oraz efektywnego mieszania z dodatkami ciekłymi.