Instalacja do granulacji ciągłej proszków chemicznych

Instalacja do granulacji ciągłej proszków chemicznych

Wykonanie badawczej instalacji do granulacji ciągłej proszków chemicznych.