Układ rozładunku jabłek

Układ rozładunku jabłek

Układ rozładunku jabłek

Opis
Na układ rozładunku jabłek składają się:

 • wywrotnica hydrauliczna umożliwiająca boczny jednostronny rozładunek środków transportu kołowego (samochód lub ciągnik z przyczepą itp.)
 • zasobniki do odbioru surowych jabłek wysypanych z przyczep przy pomocy wywrotnicy samochodowej.

Surowiec – jabłka, dostarczane są środkami transportu samochodowego do zakładu przetwórstwa. Po ustawieniu na wywrotnicy, wysypywane są do zasobnika. Jednocześnie przenośniki taśmowe wybierają jabłka z zasobnika i przesypują je do głównego zbiornika betonowego skąd transportem hydraulicznym kierowane są do dalszego przerobu.

Możliwe są dwa rozwiązania dla budowy zasobnika:

 • Wersja I – zasobnik zbudowany jest z 4 połączonych
  segmentów, przy czym do każdego segmentu podłączony
  jest przenośnik taśmowy wybierający.
 • Wersja II – zasobnik zbudowany jest z 1 segmentu, pod
  którym znajduje się przenośnik taśmowy wybierający, przesypujący
  owoce do zasobnika przenośnika podającego.

Przenośnik podający przenosi owoce na przenośnik poziomy taśmowy rozdzielający na prawą lub lewą stronę w zależności od wypełnienia koryta spływowego. W obydwu przypadkach układ wyposażony jest we własną skrzynkę sterowniczą pozwalającą załączać i wyłączać przenośniki niezależnie od pracy wywrotnicy

Dane techniczne*

Udźwig nominalny wywrotnicy 50 000 kg
Wysokość podnoszenia wywrotnicy max 1m
Pojemność całkowita zasobnika ok. 25 m2
Długość robocza przenośnika 600 m
Szerokość taśmy przenośnika 800 mm

* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.