Układ rekuperacji powietrza

Układ rekuperacji powietrza

Układ rekuperacji powietrza

Zastosowanie
Układ rekuperacji powietrza to system, który ma na celu odzysk ciepła z procesów produkcyjnych i wykorzystanie odpadowego ciepła technologicznego. Umożliwia to ograniczenie strat ciepła, a sprawność odzysku może wynieść aż 70 %.

Opis
Jednostkę nawiewno-wywiewną stanowi wentylator wyciągowy promieniowy, który transportuje gorące powietrze z procesów technologicznych (np. znad suszarek). Drugi wentylator osiowy czerpie świeże powietrze z zewnątrz budynku. Centralnym urządzeniem jest wymiennik ciepła (najczęściej rekuperator krzyżowy), w którym powietrze nawiewane i wywiewane, nie mieszając się ze sobą, przechodzi przez szereg wąskich kanałów. Całość połączona jest kanałami ze stali zwykłej lub kwasoodpornej. Rekuperator spoczywa na stalowej konstrukcji wsporczej zbudowanej z profili hutniczych.

Dane techniczne*
Projektowane przez nas systemy rekuperacji powietrza składają się z:

  • jednostki nawiewno-wywiewnej,
  • wymiennika ciepła,
  • układu kanałów.

*Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.