Suszarko-schładzarka

Suszarko-schładzarka

Suszarko-schładzarka

Opis działania instalacji:

Suszarko-schładzarka (linia technologiczna) przeznaczona jest do suszenia produktów spożywczych, sypkich a w szczególności do otrzymywania błyskawicznej kaszy w sposób ciągły. Urządzenie to może być wykorzystywane  również do sterylizacji wyrobów mącznych i do suszenia do niskiej wilgotności.  Suszarko-schładzarka znajdzie również zastosowanie w procesach suszenia innych produktów o wielkościach cząstek zbliżonych do kaszy manny. Zastosowanie jej do innych produktów musi być poprzedzone testem próbnym.

Węzeł technologiczny pozwala na grawitacyjny przepływ produktu z suszarki do schładzarki. Zimne powietrze po wstępnym oczyszczeniu w filtrze tłoczone jest do schładzarki , gdzie schładza produkt, odbierając od niego ciepło pochodzące z procesu suszenia. Po schładzarce powietrze oczyszczone jest w cyklonie i filtrze, a następnie dogrzane do właściwej temperatury  w nagrzewnicy elektrycznej (lub wymienniku ciepła) i wtłaczane do suszarki. W celu równomiernego rozprowadzenia powietrza  w komorze suszarki powietrze przetłaczane jest poprzez sito fluidyzacyjne. Po procesie suszenia powietrze odprowadzone jest do atmosfery po oczyszczeniu w cyklonie. Zasadniczymi elementami urządzenia są : komora suszarki i komora schładzarki. Suszarka i schładzarka wykonane są w formie rynnowej z blachy stalowej.

Przestrzeń wewnętrzna suszarki przedzielona jest poziomo dystrybutorem gazu typu grzybkowego / sito fluidyzacyjne/ przez co uzyskano komorę dolną  „powietrza”  i komorę górną „ roboczą”. W ściankach komory górnej suszarki i schładzarki znajdują się wzierniki umożliwiające obserwacje procesu technologicznego w szczególności  w czasie rozruchu.

Na dystrybutorze gazu typu grzybkowego w suszarce i schładzarce następuje wymieszanie /zjawisko fluidyzacji/ produktu z gorącym/zimnym  powietrzem czyli produkt wprowadzony zostaje w stan fluidalny. Intensywność fluidyzacji reguluje się prędkością przepływu powietrza za pomocą przepustnic zmontowanych po stronie ssącej wentylatorów.

Powietrze opuszczające komorę suszarki posiada wysoką temperaturę, dlatego właściwe jest  wykorzystanie ciepła tego  powietrza np. do ogrzewania pomieszczeń lub innych celów wynikających z zapotrzebowania danego zakładu.

Wszystkie elementy zespołu urządzeń, gdzie przepływa gorące powietrze są izolowane.

Dane techniczne

Wydajność………..200 kg/h gotowego produktu

*Istnieje możliwość dopasowania parametrów do procesu technologicznego i  żądań wydajności.