Spalarnia siarki, otrzymywanie kwasu siarkowego

Spalarnia siarki, otrzymywanie kwasu siarkowego

Spalarnia siarki, otrzymywanie kwasu siarkowego

Zastosowanie

Instalacja otrzymywania kwasu siarkowego poprzez spalanie siarki wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym oraz chemicznym. Umożliwia ona otrzymywanie kwasu o większych stężeniach oraz wysokiej czystości.

 

Opis

Siarka dostarczana jest w workach i zasypywana przez sito do zbiornika buforowego. Ze zbiornika siarka dozowana jest do pieca. Wytworzony w piecu SO2 przechodzi do zbiornika z kolumną adsorpcyjną, gdzie jest absorbowany przez wodę. Wytworzony kwas siarkowy oczyszczany jest w filtrze i podawany do zbiornika kwasu.

 

Dane techniczne*

 

Instalacja do otrzymywania kwasu siarkowego składa się m.in. ze:

  • Zbiornika i dozownika siarki
  • Pieca do spalania siarki
  • Kolumny absorpcyjnej
  • Zespołu rurociągów

 

 

 

*Konstrukcja, parametry techniczne i układ urządzeń ustala się na podstawie informacji o produkcie transportowanym i parametrach uzyskanych od klienta.