Mieszarki

Mieszarki

Mieszarki

Zastosowanie

Mieszarki przeznaczone są do mieszania produktów sypkich takich jak proszki, granulaty lub pyły. Urządzenia te nadają się do mieszania różnych produktów i znajdują
zastosowanie w przemyśle spożywczym i chemicznym np. do produkcji mieszanek piekarniczych, gotowych ciast, przypraw, przy produkcji środków czystości, proszków, kapsułek itp.

Opis

Produkty sypkie wprowadza się do komory mieszania gdzie powstaje jednolita mieszanina. W korpusie mieszarki umieszczony jest wał wraz z mieszadłem, który obracając się wokół własnej osi powoduje wymieszanie się obrabianego materiału. Od góry znajduje się zasyp surowca, a na końcu komory zasuwa wylotu gotowej mieszaniny.

Podstawowymi elementami mieszarki są:
• Komora mieszania
• Wał z mieszadłem
• Pokrywa wraz zasuwami
• Napęd
• Rama mieszarki

Dane techniczne

W zależności od zastosowania produkujemy standardowe mieszarki, a także na specjalne zamówienie. Wielkość i konstrukcja mieszarki są ustalane na podstawie informacji o produkcie i parametrach uzyskanych od klienta.