Linia do przerobu i suszenia cebuli

Linia do przerobu i suszenia cebuli

Linia do przerobu i suszenia cebuli

Zastosowanie

Linia do przerobu i suszenia cebuli wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym  i obejmuje proces przetwórstwa  cebuli od jej magazynowania aż do pakowania gotowego produktu w worki.

Opis

Cebula magazynowana jest w skrzyniopaletach. Po wstępnym sortowaniu musi zostać obrana.  Obieranie cebuli może odbywać się ręcznie na stole kontrolnym lub automatycznie z wykorzystaniem obieraczek. Obrana cebula trafia do zasobnika buforowego skąd wybiera ją przenośnik taśmowy zabierakowy i podaje bezpośrednio nad krajalnicę. Pokrojona cebula poddawana jest sulfitacji i trafia do suszarki. Po wysuszeniu cebula jest schładzana a następnie kierowana do stacji załadunku big bag lub do wagopakowaczek do worków wentylowych.

Dane techniczne*

  • Instalacja przerobu i suszenia cebuli składa się z poniższych układów
  • Stołu do obierania ręcznego lub obieraczki
  • Przenośnika taśmowy zabierkowy
  • Krajalnicy cebuli
  • Suszarni cebuli
  • Schładzalnika
  • Stacji pakowania worków big bag lub wago pakowaczek do worków wentylowych

*wykonanie poszczególnych elementów linii jest każdorazowo dostosowywane do potrzeb Klienta.