Linia do odzysku białka ziemniaczanego

Linia do odzysku białka ziemniaczanego

Linia do odzysku białka ziemniaczanego

Opis

Proces technologiczny składa się z następujących faz:

 • Oddzielenie soku ziemniaczanego z miazgi
 • Podgrzanie soku ziemniaczanego
 • Koagulacja chemiczno-termiczna
 • Przetrzymanie soku w temperaturze koagulacji
 •  Chłodzenie soku
 • Oddzielenie gęstwy białkowej (skoagulowanego białka)
 • Suszenie
 • Workowanie

Dane techniczne*
*wykonanie poszczególnych elementów linii jest każdorazowo dostosowywane do potrzeb Klienta.

Elementy składowe instalacji

 1. Stacja wirówek miazgowych
 2. Stacja filtracji i wstępnego podgrzewania soku komórkowego
 3. Stacja koagulacji
 4. Stacja odwadniania koagulatu
 5. Stacja suszenia i pakowania białka
 6. System wody obiegowej
 7. Stacja dozowania kwasu
 8. Stacja mycia CIP
 9. Elementy pomocnicze