Krochmalnia pszenna

Krochmalnia pszenna

Krochmalnia pszenna

Zastosowanie

Krochmalnia pszenna służy do uzyskiwania skrobi i glutenu z mąki pszennej. Wybór metody otrzymywania zależy od kilku czynników, które należy rozważyć przed przystąpieniem do projektu.

Opis

Na instalację krochmalni składają się następujące podzespoły:

  • stacja przyjęcia i magazynowania mąki
  • stacja przygotowania ciasta i rozdziału faz
  • stacja separacji glutenu
  • stacja suszenia i pakowania glutenu
  • stacja rafinacji krochmalu
  • stacje suszenia i obróbki krochmalu oraz pentozanów.

Oferujemy realizację zadania od projektu do uruchomienia, jednak istnieje również możliwość realizacji poszczególnych części zadania.

Dane techniczne
Proponujemy przykładowe rozwiązanie dla dostawy krochmalni pszennej tj. przerób o wydajności 50 ton mąki pszennej na dobę.
Przygotowujemy również oferty dla każdego klienta w sposób indywidualny, uwzględniając główne parametry:

  • wybór technologii
  • wybór urządzeń
  • dostosowanie oferty do możliwości budżetowych