Kosze przyjeciowe

Kosze przyjeciowe

Kosze przyjeciowe

Zastosowanie
Kosze przyjęciowe jedno lub dwuspadowe przeznaczone są do przyjmowania zboża, ziemniaków, jabłek i innych produktów spożywczych. Przystosowane są do bocznego rozładunku pojazdów kołowych (samowyładowczych, zwykłych poprzez wywrotnicę).

Opis
Kosze są dopasowane do sposobu rozładunku pojazdów mechanicznych i stosowanych wywrotnic. Kosze przyjęciowe przyjmują całą objętość transportowanego surowca Wykonane są jako konstrukcja spawana. Na koszu zamontowana jest krata, kosz montuje się na podłożu betonowym. Napełnianie kosza odbywa się w sposób zmechanizowany przy pomocy wywrotnic hydraulicznych. Natomiast opróżnianie odbywa się za pomocą przenośników taśmowych, łańcuchowych lub grawitacyjnie.

Dane techniczne

Obecnie produkowane kosze przeznaczone są do odbierania ładunku transportowanego w granicach 20-60 ton.
Szerokość całkowita kosza 1000x3000mm
Wysokość całkowita kosza 500x 2000mm
Długość kosza (skręcane segmenty) każdoroazowo dostosowywana jest do potrzeb klienta.