Instalacja rozładunku, magazynowania i dozowania syropu skrobiowego, czekoladowego

Instalacja rozładunku, magazynowania i dozowania syropu skrobiowego, czekoladowego

Instalacja rozładunku, magazynowania i dozowania syropu skrobiowego, czekoladowego

Opis
Dostarczony w autocysternie syrop rozładowywany jest przy pomocy pompy rurociągów z armaturą do silosu. Rurociągi posiadają podwójne ściany (rura w rurze) co umożliwia utrzymanie właściwej temperatury zapobiegając krystalizacji cukru. Silos wyposażony jest w płaszcz wodny grzewczy, kocioł elektryczny do podgrzewania wody wypełniającej płaszcz wodny, czujniki pomiarowe temperatury oraz poziomu max. i min. System automatyki zapewnia kontrolę nad wypełnieniem zbiornika i utrzymaniem temperatury, a układ wagowy pozwala kontrolować ilość dostarczonego i zużytego surowca. W miarę zapotrzebowania syrop pobierany jest i kierowany do produkcji przy pomocy pompy i rurociągu z armaturą. Układ sterowania pozwala wybrać właściwy odbiornik odmierzając ilość pobranego surowca. Nadmiar syropu wraca rurociągiem zwrotnym do silosu. Wszystkie rurociągi posiadają płaszcz grzewczy (rura w rurze), a do utrzymania temperatury służy kocioł grzewczy.

Dane techniczne
* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.