Automatyczny załadunek suszarek mikrofalowych

Automatyczny załadunek suszarek mikrofalowych

Automatyczny załadunek suszarek mikrofalowych

Zastosowanie
Automatyczny system załadunku suszarek mikrofalowych służy do załadowywania i rozładowywania produktów spożywczych przeznaczonych do suszenia w suszarkach mikrofalowych.

Opis
System załadunku i rozładunku działa w oparciu o układ napędowy pasowy i pneumatyczny. Cały układ składa się z trzech zasadniczych części:

  • napędu liniowego
  • wózka
  • uchwytu

Automat po otrzymaniu sygnału sterującego przesuwa pojemnik (wannę) z produktem w skrajne położenie, jednocześnie wsuwając je do suszarki. Po zakończeniu procesu suszenia następuje odwrotna procedura, wysuw pojemnika z suszarki i jego rozładunek (obrót pojemnika). Głównym elementem jest napęd liniowy, który wykonuje ruch posuwisto– zwrotny za pomocą siłownika. Następuje przeniesienie napędu z siłownika na pasy za pomocą kół łańcuchowych o przełożeniu 2:1. Element wykonawczy stanowi wózek, który porusza się po prowadnicach na łożyskowanych kółkach. Do wózka przykręcony jest uchwyt, który bezpośrednio współpracuje z pojemnikiem. Składa się on z dwóch siłowników zamocowanych naprzemiennie umożliwiając zacisk na pojemniku. Uchwyt jest dodatkowo łożyskowany, co pozwala na obrót pojemnika wokół własnej osi i rozładunek produktu.

Dane techniczne
Wykonujemy niestandardowe rozwiązania układów załadunkowych. Długość napędu liniowego dostosowana do rodzaju produkcji, technologii. Opcjonalność w konfiguracji układu, parametry