Automatyczny pobór i transport próbek kawy do laboratorium

Automatyczny pobór i transport próbek kawy do laboratorium

Automatyczny pobór i transport próbek kawy do laboratorium

Zastosowanie

Zadaniem stacji przesyłu kawy jest pobór i transport pneumatyczny próbki kawy mielonej pobranej z młyna do urządzeń odbiorczych w laboratorium.

Opis

Próbka kawy wsypuje się do zbiornika stacji nadawczej w sposób grawitacyjny. Po zasypaniu zbiornika kawą następuje zamknięcie przepustnicy wytworzenie nadciśnienia w zbiorniku. Wytworzona „poduszka” powietrzna wtłacza kawę do komory mieszania, gdzie powietrze wydostające się z zespołu dyszowego unosi mieszaninę powietrzno-kawową w rurociągu.
Po zakończeniu transportu następuje cykl czyszczenia zbiornika i rurociągu sprężonym powietrzem.

Dane techniczne

Elementy wchodzące w skład stacji przesyłu kawy:
• zbiornik produktu,
• komora mieszania,
• zbiornik sprężonego powietrza.

*Parametry technologiczne i konstrukcja jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta.