O firmie

Firma Mysak Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa jest polską firmą z wieloletnim doświadczeniem działająca w przemyśle, głównie w branży spożywczej i chemicznej.

Zajmujemy się projektowaniem, wykonaniem i dostawą linii technologicznych, produkcją we własnym zakładzie maszyn oraz urządzeń dla przemysłu spożywczego, chemicznego i przemysłów pokrewnych.
Wykonujemy prace projektowe, konstrukcje maszyn i urządzeń  w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
Oferujemy również rozwiązania problemów nietypowych oraz produkcję innowacyjnych linii technologicznych z wykorzystaniem najnowszych technologii, autorskich i prototypowych rozwiązań opracowywanych we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi.

Zajmujemy się:

 • projektowaniem i wykonaniem linii technologicznych dla przemysłu spożywczego i chemicznego,
 • produkcją instalacji i stacji technologicznych,
 • przygotowaniem projektów technologicznych i wielobranżowych,
 • modernizacją i adaptacją istniejących linii oraz urządzeń,
 • projektowaniem urządzeń i maszyn technologicznych,
 • wykonaniem projektów urządzeń nietypowych nowatorskich oraz prototypów,
 • opracowaniem analiz zagrożenia wybuchem ATEX,
 • serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Specjalizujemy się w:

 • transportowaniu produktów, transporcie pneumatycznym i mechanicznym,
 • dozowaniu, ważeniu, porcjowaniu,
 • procesach mieszania (mieszaniu ciągłym i batchowym),
 • procesach termiczne (suszeniu, chłodzeniu),
 • pakowaniu w opakowania jednostkowe lub zbiorcze,
 • magazynowaniu (silosy, zbiorniki),
 • systemach Big Bag,
 • systemach Atex,
 • nowych technologiach.

Misja firmy

Mysak Group ma na uwadze przede wszystkim cel i dobro inwestora.  Nasze zlecenia wykonujemy w sposób efektywny i ekonomiczny stosując w rozwiązaniach technicznych zasadę gospodarności. Wyróżnia nas wysoka jakość produktów technologicznych oraz staranność działań wdrożeniowych.
Mysak Group przykłada dużą wagę do prowadzenia działalności w sposób zgodny z  koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesowej (CSR), kładąc nacisk na dostarczanie rozwiązań  z poszanowaniem środowiska naturalnego, praw człowieka, etyki oraz uczciwych praktyk biznesowych i zrównoważonego rozwoju.

Nasz zespół

Nasi pracownicy to znani, a przede wszystkim cenieni specjaliści na rynku instalacji spożywczych i chemicznych, którzy zdobyli doświadczenie przy realizacji  zarówno średnich jak i dużych projektów. Inwestujemy również w młodych, zdolnych i  żądnych wiedzy inżynierów. Pracujemy  w niewielkich zespołach projektowych, gdzie zachodzi naturalne przekazywanie doświadczeń i wiedzy. Stawiamy na doskonalenie umiejętności naszych pracowników poprzez zapewnienie szkoleń technicznych oraz możliwość rozwoju naukowego.  Tak skomponowany i przygotowany zespół sprawia, że jesteśmy nie tylko rzetelni, ale przede wszystkim godni zaufania.

Historia firmy

Firma Mysak Group sp. z o.o. sp.k. powstała w wyniku doświadczenia zdobytego przy projektowaniu prototypowych maszyn i urządzeń oraz realizacji nietypowych i jednostkowych technologii w wielobranżowych biurach projektowych i konstruktorskich. To kontynuacja działalności biura projektowo-inżynierskiego powstałego w 1991 roku, a następnie dzięki rozwojowi oraz wzrastającej ilość realizowanych projektów przekształconego w spółkę.

Przez ponad 15 letni okres działalności, w wyniku zaangażowania i pomysłów pracowników firmy Mysak Group, powstało wiele oryginalnych maszyn, urządzeń oraz instalacji przemysłowych ( w tym całych zakładów i kompletnych linii produkcyjnych) zaprojektowanych i wykonanych zarówno w przemyśle spożywczym, chemicznym jak i przemysłach pokrewnych.

Więcej informacji o historii i działalności firmy MYSAK GROUP.

biuro mysak (3)